Gjartrud Eilivsdatter Kirkvold/Hammer
1647?-1710?

>
       
f
Eiliv Kirkvoll. Født omkring 1607. Død før 1680 på Kirkvoll, Singsås, Haltdalen (ST).
 

Gjartrud Eilivsdatter Kirkvold/Hammer. Født omkring 1647. Død omkring 1710 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
Gift Peder Jensen Digre/Hammer. Dragon.
Født omkring 1635.
Død omkring 1687 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
Kari Pedersdatter Hammer. Født omkring 1673 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
Død 1752 i Singsås, Haltdalen (ST).
Begravet 01.11.1752 i Singsås, Haltdalen (ST). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1647.
Død omkring 1710 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).

Flyttet mellom 1666 og 1670 fra Singsås, Haltdalen (ST) til Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
    Gjertrud var datter til Eilev Kirkvold.

    Gjartrud og Per hadde følgende barn:
Ca. 1667: Jens, han bodde på Viggja i Børsa.
1669: Florenta, bodde i Smøla.
1670: Liv, han var underoffiser og bodde på Skjerli i Støren.
1672: Hans, bodde i Smøla.
1674: Johannes, bodde i Smøla.
Ca. 1674: Kari, gift med Hans Ingebriktsen Engan.
Ca. 1675: Elev, bodde i Smøla.
Kirsti, gift med Ingebrikt Eliassen Rødsløkken.
Ca. 1685: Isak, bodde i Trondheim.
Ca. 1687: Per, bodde i Børsa.

    I sitt annet ekteskap med Erik Jenssen Hanberg i Børsa (ca. 1667-1746) hadde Gjartrud følgende barn:
Ca. 1690: Jens, bodde på Stensås i Melhus.
Marit, bodde på Viggja.

    Manntallet i 1701 viser:


    "

    "
Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 1 (1723-1731), folio 174b-175a.

    "
Skiftekort, Strinda og Selbu sorenskriveri, 1723-91, side 439.

  «Schiøde Brefue efter Giertrud Ellefs Datter Hammer.
    Petter Jouch Kongl: Maii.ts. Sorenschrifuer ofuer Strinde Foegderie, Giør witterligt at Anno Christi = 1710 Den 5 Novembd: blef Arfue Skiffte og Deeling holden effter foregaaende registering af z:: 7bd: nestleden paa den gaard og Dragon Qvarteer Hammer i Børsen effter den Salh: Quinde Giertrud Ellefs Datter Jmellem Hindes effterlefuende Mand Erich Jensen Hammer og Hindes effterlatte Børn med forrige Mand, Nemlig 6 Sønner og 3 Døttre Nafnlig Sergiant Liv Pedersen, Sl: Jens Pedersen Wiggen, Sl: Hans Pedersen paa Smølen, Johannes Pedersen ibd: Elluf Pedersen ibd: Isack Pedersen nu tilholdende i Byen, Peder Pedersen Ellie, Florence Peders Datter gifft paa Smølen, Karen Pedersens Datter gifft i Singsaas Sogn, Kiersten Pedersens Datter gift sammestedes, Jligemaade Hiendis Børn med ifige Mand Een Søn Nafnlig Jenns Erichsen Dragun Hiemme, og Een Datter Nafnlig Maritte Erichs Datter Hiemme:
    Ofuerverende paa Quarterets Veigne paa WelEdle og Velbr; Hr, Capitain Collins Veigne Sergiant Pofuel Seierhold, Jtem Lensmanden lars Clenmdsen Wiggen og som Vurderings Mænd Tore Roswold , Lars Liockle, og Joen Ellin, saa og af Arfuingerne Sl: Jens Pedersens Quinde paa Hindes Børns weigne og paa Karen Peders Datters veigne hindes Mand Hans Engen, Huorda Boens Middel blef forefinden og Taxerit som følger:
.... 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1752, folio 151b, nr. 28.
  2. Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 1 (1723-1731), folio 174b-175a. Skiftekort, Strinda og Selbu sorenskriveri, 1723-91, side 439. Singsåsboka, Bind II, side 190.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30