Peder Jensen Digre/Hammer
1635?-1687?
Dragon.

>
ff
Jon Digre.
     
f
Jens Jonsen «Villmann» Digre. Født omkring 1588. Død 1670 på Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
 

Peder Jensen Digre/Hammer. Født omkring 1635. Død omkring 1687 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST). Dragon.
Gift Gjartrud Eilivsdatter Kirkvold/Hammer. Født omkring 1647.
Død omkring 1710 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
Kari Pedersdatter Hammer. Født omkring 1673 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
Død 1752 i Singsås, Haltdalen (ST).
Begravet 01.11.1752 i Singsås, Haltdalen (ST). 1

Biografi - Biography

Dragon.
Født omkring 1635.
Død omkring 1687 på Hammer, Børsa, Bryneset (ST).

Flyttet mellom 1666 og 1670 fra Singsås, Haltdalen (ST) til Hammer, Børsa, Bryneset (ST).
    Peder fikk som sin far tilnavnet «Villmann». Han var med sin far og bror da de hadde vært på Singsås og banket opp folket der.

    "
Fogreregnskap 1660-61. Trondheims lehn, H Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 144, legg 5. litra 4, bilde 169).

    Sjelden ble de banket selv, men i 1661 hadde Jon Bybot i Flå slåss med hans far.

    Året etter kom Peder Kirkvoll, hans kommende svoger, til gårds og tok for seg Peder.

    "
Fogderegnskap 1662 - X Gauldal (Stiftamtstueregnskap, Trondheim striftamt, eske 3, legg 2, litra 8, bilde 143).

    Dette måtte han bøte 7 rdl. for.

    Ved sogneprestenes manntall i 1666 var Peder 33 år gammel og bodde hos sin far på Digre. Det er trolig at Peder giftet seg md Giertrud Eilivsdatter fra Kirkvold ved denne tiden,

    Kort tid senere, i alle fall senest i 1670, tok Peder verving som dragon og familien flyttet til dragongården Hammer i Børsa.

    "
Trondheimske regiment 1659-1703, militær rulle 1670, Major Christensens kompani. (Kommanderene General, Militære ruller, eske 508, side 181).

    Under Gyldenløvefeiden gjorde de svenske generalene Sparre (i 1678) og Planting (året etter) felttog inn i Norge. De brente gårder i Tydalen og Røros bergstad. Bøndene i Gauldalen kom da brått under våpen, etter våttåild, og fikk samlet en såpass hæravdeling at Sparre tok på hjemveien. Året etter samlet de sag under oberst Schultz - 1200 mann - og stoppet svenskene ved skansene i Ålen.

    Peder må ha deltat i disse stridene.


    "
Dragdongården Hammer ligger i Børsa vest for Gaulas utløp i Gaulosen på sydsiden av Trondheimsfjorden.

    Han døde omkring 1687, antagelig på Hammer. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1752, folio 151b, nr. 28.
  2. Fogreregnskap 1660-61. Trondheims lehn, H Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 144, legg 5. litra 4, bilde 169). Fogderegnskap 1662 - X Gauldal (Stiftamtstueregnskap, Trondheim striftamt, eske 3, legg 2, litra 8, bilde 143). Singsåsboka, Bind II, side 190, 209.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30