Synnøve Anfinnsdatter Soop
-(..1617)

>
ff
Anfinn [Andersson] Soop.
     
f
Anfinn [Anfinnson] Soop.
 

Biografi - Biography

Død før 1617.

Levde 1560.
    Synnøve var gift med Christopher Sigurdson [Holck].

    De hadde følgende barn (minst):
Ca. 1578: Hr. Sigurd Christopherson Holck, kappelan i Skogn.
Ca. 1580: Hr. Zacharias Christopherson Holck, sogneprest i Veø i Romsdal, død i 1658.
Ca. 1585: Hr. Anfinn Christopherson Holck, res. kappelan i Haram på Sundmøre, død i 1647.

    Om slekten Holck skriver Henning Sollied bl. a.:
    «Om slegten Holck meddeles nogen oplysninger i P. T. VIII, 2 s. 239. Hvem denne Zacharias' og brødres far var, vites ikke med sikkerhet, men i artikkelen i P. T. paapekes muligheten av at dette har været hr. Christopher Sigurdssøn, sogneprest til Skogn 1578. Dette er ogsaa ganske utvilsomt rigtig. Hr. Zacharias Holck eiet ifølge lensregnskapene 8 vog (eller 24 pund) fisk i gaarden Myklebust i Eid i Nordfjord, og 1548 faar hr. Sigurd Pederssøn, sogneprest til Skogn og far av hr. Christopher, paa skifte med sin søstre 4 spand smør i denne gaard. Dette svarer akkurat til 8 vog fisk. - Dessuten var en bror av hr. Zacharias, hr. Sigurd Christopherssøn Holck, kapellan i Skogn».

    Christopher ble immatrikulert ved Rostocks universitet i 1561, var senere kannik i Trondhjem, prest i Beitstad i 10 år, Frosta i 3 år og sogneprest til Skogn etter sin bror i 1578. Han levde ennå i 1586, men døde kort tid senere.

    Den største klokka i tårnet i Alstadhaug kirke er gitt av Christopher:
«Mortem præsento. Plebem voco. Congrego clerum campana. Memor esto tui morituri viator.
D: Christophorus Sigvardi 1581».
    Oversatt sier innskriften:
        «Jeg kunngjør døden. Jeg kaller almuen. Jeg, klokken samler geistligheten.
          Vandringsmann! Husk at du skal dø. Hr. Christophorus Sigvardi 1581».

    Hva Hustru Thyris søster Synnøve angår, gir lensregnskapene ingen nærmere opplysninger om henne. Hvem hun var gift med fremgår ikke, men hun var altså død før 1617, og etterlot seg barn med gods som mosteren (Thyri) skattet for.

    I 1617 skattet Thyri Anfinnsdatter, «hindis søsters salige Sønneves gods som er:
  Flom i Aurland 1 løp smør 8 meler korn
  Ramsem i Nærø ˝ løp smør 1 bukkesk.
  Weedemb ˝ l. s.
  Belde 2 meler korn
  Fritte i Leikanger 18 merker smør
  Stegemark i Aurland 1 løp smør 2 meler korn 1 gjetsk.».

    I 1621 eier Synnøves barn:
  Flom 2 løp smør
  Ramsem ˝ løp smør 3 meler korn
  Veedem ˝ løp smør 2 meler korn
  Stegemark ˝ løp smør 2 meler korn
  Frette 2 meler korn.

    Hvem disse barn var, nevnes ikke, men lar seg fastslå indirekte.

    Da Synnøves barn ikke selv varetar sitt gods, har de rimeligvis vært bosatt utenfor Bergens stift. Nå er det i Trondhjems stift i begynnelsen av 1600-tallet et brødrekull, hvorav to bærer Soop-navnene Anfinn og Zacharias, nemlig hr. Zacharias Christopherson Holck, sogneprest til Veø i Romsdal, og hr. Anfinn Christopherson Holck, sogneprest til Haram. Deres stilling og de utpregede og sjeldne navn gjør en forbindelse med Soop-slekten meget sannsynlig. Videre heter hr. Zacharias Holcks eneste datter Synnøve. Brødrene kan, etter sine sannsynlige fødselsår, være nevøer til kanniken hr. Zacharias Anfinnson Soop, deres mor synes derfor nettopp å ha vært en Synnøve Anfinnsdatter. Beviset for at dette er riktig, og at deres mor er identisk med hustru Thyris søster, fremgår av lensregnskapene. I 1640- og 50-årenes odelsskattemanntall for Sogn står nemlig:
    «Hr. Zacharias Christopherssøn i Wedøen eier:
  Stimarch i Nerøen ˝ løp 9 merker smør
  Ramsøen ˝ løp smør
  Veem i Aurland 1 løp 1 pund 3 merker smør
  Flom 1˝ løp smør»
tilsammen 4 løp smør. Dette er like meget, og de samme gårder, som «Hustru Thyris salige søsters barn» eier i 1621, de to meler korn leie i Frette er borte, og skylden for de øvrige gårdsparter er noe endret. Summen i 1621 var 4˝ løp smør, men dette er uten betydning. At godset er det samme, er tydelig nok. 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 203-208, 213.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11