Zacharias Anfinnson Soop
-(..1579)

ff
Anfinn [Andersson] Soop.
     
f
Anfinn [Anfinnson] Soop.
 

Biografi - Biography

Levde 1550.
Død før 1579.

    Hr. Zacharias ble immatrikulert ved Rostocks universitet i juni 1567.

    23.07.1570 fikk han 3 års skattefrihet av sitt gods «paa det hans Studia des mere maatte forfremmes». Han var da altså fortsatt student.

    Etter hjemkomsten fikk han et prebende ved Trondhjems domkapitel, men døde i 1577, eller i alle fall før 09.02.1578, da en annen fikk prebendet etter Hr. Zacharias, «som nogen Tid forleden er død og afgangen» (NRR I 656, II 260). 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 203, 213.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22