Gjertrud Anfinnsdatter Soop
1540?-1579

ff
Anfinn [Andersson] Soop.
     
f
Anfinn [Anfinnson] Soop.
 

Gjertrud Anfinnsdatter Soop. Født omkring 1540. Død 02.11.1579 i Borgund (MR).
Gift Oluff Nilsson. Kannik, sogneprest.
Død omkring 1583 i Borgund (MR).
Hans Oluffsen Soop. Prest.
Død 31.10.1621 på Prestgården, Bodin, Salten (NO).

Biografi - Biography

Født omkring 1540.
Levde 1573 i Borgund (MR).
Død 02.11.1579 i Borgund (MR).

    Av Gjerdrud og Oluffs barn kjennes 5 sønner:
Peder Oluffson Soop, rektor ved Trondhjems Kathedralskole, død i 1613.
Hans Oluffson Soop, gift med Kjerstin, sogneprest i Bodø i 1595, død 1621 i Bodin.
Nils Oluffson Soop, immatrikulert ved universitetet i Rostock i september 1594.
Anfinn Oluffson Soop, rektor ved Trondhjems Kathedralskole, død 1603, antagelig i Trondhjem.
Elias Oluffson Soop, gift med Anne Lauritsdatter, godseier på Nord-Møre og i Sogn, død 1642 i Bergen.

    Hr. Peder Oluffson Soop var fra slutten av 1580-årene rektor ved katedralskolen i Trondhjem. Til lønn for sin lange tjeneste der ble han i 1597 erkedegn ved domkapitlet og fikk Edmunds prebende.

    Hr. Anfinn Oluffson Soop fikk 03.07.1596 inntekten av Margrete kirke på Sunnmøre mens han studerte ved Københavns universitet. 25.09.1596 fikk Jakob Trolle kongebrev om å hjelpe ham til det ledige Herø kall på Sunnmøre. Han tiltrådde imidlertid ikke dette, idet han i 1597 ble rektor ved katedralskolen i Trondhjem efter broren Peder.

    Sønnen Elias nevnes første gang 03.08.1607, da han sammen med broren Hr. Hans, hadde en sak for Herredagen i Bergen mot Zent Koffermand, borger i Bergen, om et gjeldsbrev på 89 daler. (HDD 1607, s. 3).
    I manntallet over odelsgods i Sogn 1621 oppføres:
«Elias Olufssøn i Stangvik paa Nordmør hans fuldmægtig Michel Jensen, Borger i Bergen angav at eie:
    Fet paa Balestrand 1½ løp, 18 merker smør, 2 meler korn
    Grinde paa Sjøstrand ½ løp s.
    Heggeberg i Lyster 1 løp s., 1 hud
    Sult i Aurland 1 løp s., 8 meler k.
    Otternes ib. 1 løp s.
    Lie ib. 1 løp s.
    Tokvam ib. 1 løp s., 1 hud
    Skaim ib. 1 løp s., 1 hud»
tilsammen 8 løp smør, 10 meler korn, 3 huder eller 10 1/3 løp smør.
    I 1624 hadde han dessuten i pant 7 løp smør i Tippen i Nordfjord av Peder Pedersson i Jørgensvaag og medarvinger.
    I 1628 arvet han - som det synes - hele sin moster, Hustru Thyri Anfinnsdatters, gods. I odels-skattemanntallet 1628-29 angis at
«Elias Olssøn & Consorter eier:
    Balle 1½ l. s., 4 m. k.
    Sjøtun 3 m. k.
    Grinde 1 l. s.
    Underdal 3 l. s., 24 m. k., 3 h.
    Steigemark ½ l. s., 1 gjetsk.
    Ramsøe ½ l. s., 1 buksk.
    Neberg 2 m. k.
    Kappedal ½ l. s.
    Aase 2 m. k.
    Kvam 1½ l. s., 8 m. k., 1 hud
    Veem 1 l. s., 8 m. k.
    Skagiem 1 l. s., 5 m. k., ½ h.
    Tokvam 1 l. s., 4 m. k., 1 h.
    Sult 1 l. s., 4 m. k., ½ h.
    Lid ¼ l. s., 4 m. k.
    Otternes 1 l. s., 8 m. k.
    Flom 1 l. s., 4 m. k., ½ h.
    Søvde ½ l. s., 2 m. k.
    Heggeberg 1 l. s., 1 h.»
Tilsammen 16½ løp smør, 82 meler korn, 8¼ hud eller 27 løp, 33 merker smør, dvs. nesten 27½ løp. Av dette har imidlertid omtrent 4 løp tilhørt fetteren hr. Zacharias Christopherson Holck, og Elias har skattet som hans fullmektige.

    Et sørgedikt ved Hustru Gjertruds død ble forfattet av Nic. Laurentius (Arctander) og trykt i København i 1580:
    «Elegia in obitum Gertr. Anphindi Soopiæ. Ao 1579 d. 2. Nouembr.,
      eius marito Olao Nicolai Canonico Nidros»
(Bibl. Dan. III s. 1324). 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 203, 209, 212-213, 215.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22