Søren Mortensen Hegelund
1540?-1600

ff
Christen Mortensen Hegelund. Født omkring 1470. Borger.
fm
Offvens Pedersdatter Hegelund.
   
f
Morten Christensen Hegelund. Født omkring 1505 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Død 15.07.1574 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Rådmann.
 

Søren Mortensen Hegelund. Født omkring 1540 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Død 23.07.1600 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Rådmann.
Gift Maren Christensdatter.
Christen Sørensen Hegelund. Borgermester, fogd.
Født omkring 1570 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).

Biografi - Biography

Rådmann.
Født omkring 1540 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).
Død 23.07.1600 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).

    I følge «Viborg Købstads Historie» var Søren gift med Maren Christensdatter. Biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe skriver i sine «Almanakoptegnelser» at «Den hæderlige kone Bolde, Søren Hegelunds hustru, i Viborg, døde 01.09.1571». Det er derfor mulig at han var gift 2 ganger.

    Viborg Købstads Historie angir under rådmenn:
«Søren Mortensen Hegelund
    nævnes 10.11.1581, 15.01.1585 ¹) og 16.07.1595 ²), død 23.07.1600.
    G. m. Maren Christensdatter, død 25/9 .....
    ¹) Viborg div. Dokumenter.
    ²) Kongens Rettertingsdomme.
    Desuden Chr. Erichsen og Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvass».
«Christen Sørensen Hegelund, 1614 - 1622.
    Søn af Raadmand Søren Hegelund i Viborg og Maren Christensdatter.
    Borgmester 1614 efter Morten Hvass og med Gunde Skriver til 1619
                                 og derefter med Peder Sørensen.
    G. m. 1. Borgmester Gunde Skrivers Datter, 2. Karen Jensdatter.
    [Kilde:] Chr. Erichsen».
«Mette Sørensdatter Hegelund,
    Datter af Raadmand i Viborg Søren Mortensen Hegelund og Maren Christensdatter.
    Gift med Anders Lauritsen Trane, ca. 1620;
    Søn af Raadmand i Viborg Laurits Andersen Trane og Maren Jensdatter.
    [Kilder:] Chr. Erichsen og Slægten Hvass».
    I avsnittet ovenfor angis imidlertid:
«Johannes Sørensen Offvidt ca. 1620 ¹)
    G. m. Mette Sørensdatter Hegelund [antagelig feilskrift].
    ¹) Hundrup, Side 123».

    Biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe skriver i sine «Almanakoptegnelser»:
    12.08.1571: «Jørgen (Hegelund) rejste fra København til Norge».
    01.09.1571: «Den hæderlige kone Bolde, Søren Hegelunds hustru, i Viborg, døde».
                        Kommentar: «Bolde Hegelund, gift med Søren Mortensen Hegelund,
                                              borger og rådmand i Viborg, død 1600».
    08.04.1578: «Loed ieg steffne ved Niels Bendssen Iep Oluffssen oc hans søn Iens Iepssen
                        vdi Faaborg til Viborg landssting for offuerhørelse oc mandrab.
                        Oc screff ieg Seffrin Mort: Hegelund min fuldmact til vdi samme sag».
    20.02.1586: «Anders Mortenssøn oc Karine Seffren Mortenssøns daatters bryllup i Wiborg».
                        Kommentar: «Anders Mortensen, borger i Viborg, død 1593,
                                              gift med Karine Sørensdatter, datter af Søren Mortensen Hegelund,
                                              rådmand i Viborg; hun blev senere gift med Hans Brotmand».
    15.04.1589: «Christen, Seffren Mortenssøns Hegelunds søn aff Wiborg,
                        vaar her oc skulde til Leipzig».
    01.05.1598: «Anders Søffrenssøn bleff stucken.
                        Min svigerfader blev farligt såret af Søren Bramming i russ».
                        Kommentar: «Angående drabet på Anders Sørensen Klyne med en påfølgende proces.
                                             Søren Jensen Bramming, herredsfoged i Gørding herred, Ribe amt».
    25.10.1599: «Seffren Mortenssøn drog aff».
                        Kommentar: «Søren Mortensen Hegelund, rådmand i Viborg,
                                              havde 19.10.1599 en sag for rettertinget».
    09.04.1600: «Jeg skrev til Viborg til Iffuer Iuel Lanssdommer -
                        Søffrin Mortenssøn - D. Peder Iffuerssøn».
                        Kommentar: «Iver Akselsen Juul (1563-1627) til Villestrup,
                                              landsdommer i Nørre Jylland (1598-1617) -
                                              Søren Mortensen Hegelund, rådmand i Viborg -
                                              Dr. Peder Iversen, læge i Viborg; det drejer sig utvivlsomt
                                              om sagen mod Søren Jensen Bramming». 1

 

  1. Bue Kaae: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613, Bind I, Tekst og oversættelse; Bind II, Kommentar og registre. Viborg Byraad: Viborg Købstads Historie, 1940, Bind III, side 799, 820, 821.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22