Christen Mortensen Hegelund
1470?-
Borger.

>
       
f
Morten Hegelund. Født anslått 1440.
 

Christen Mortensen Hegelund. Født omkring 1470. Borger.
Gift Offvens Pedersdatter Hegelund.
Morten Christensen Hegelund. Rådmann.
Født omkring 1505 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).
Død 15.07.1574 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).

Biografi - Biography

Borger.
Født omkring 1470.

Levde fra 1500 til 1510 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).
    Viborg Købstads Historie angir under rådmenn:
«Peder Christensen Hegelund, 1550-1589.
    afløste Jens Kat; Borgmester med Niels Andersen til 1571, derefter med Gunde Skriver.
    Nævnes i 1581, 1585.
    G. m. Karen Pedersdatter, Datter af Borgmester Peder Jensen Trane».

    "

    Chr. Bokkenheuser skrev 1931 i Viborg Folkeblad:
    «Christen Hegelund var i Christian den Andens Tid Borger i Viborg. Han havde med sin Hustru, der var Datterdatter af Jess Mattissøn Sochfod, 4 Sønner, Morten, Peder, Jens og Søren».

    Biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe skriver i sine «Almanakoptegnelser»:
    10.02.1565: «Jeg skrev til Kristen (Mortensen) Hegelund i Prag.
                        Ifølge løse rygter, der stammer fra usikker hjemmelsmand, er der meddelt noget om, at
                        Frederik II, konge af Danmark, skulle være død, ligeledes, at Bohus og Elfsborg
                        skal være belejret af svenskerne, og at pesten raser i København.
                        Ligeledes om en farlig ildebrand i det slot, hvor hertug Adolf af Holsten
                        fejrede sit bryllup o.s.v.»
                        Kommentar: «Kristen Mortensen Hegelund var søn af Morten Kristensen Hegelund,
                                              borger og rådmand i Viborg, en broder til Jens Kristensen Hegelund,
                                              borgmester i Ribe, Peder Hegelunds fader. 06.01.1561 blev
                                              Christianus Høgelius, Danus immatrikulert ved Universitetet i Wittenberg».
    23.03.1565: «Det blev meddelt os om den umådelige skat, som skal udredes af vore
                        landsmænd, at Ribe-borgerne alene skulle betale 8ooo thaler i krigsskat og
                        kannikerne 3ooo. Så også at hver tiende bonde er under våben, og at blomsten
                        af Danmarks ungdom om kort tid skal sendes mod svenskerne.
                        Det blev også meddelt, men med mindre sikre hjemmelsmænd, om en kamp,
                        der havde fundet sted, i hvilken en ikke ublodig sejr var tilfaldet vore;
                        thi af svenskerne var der faldet 18.ooo og af vore 10.ooo.
                        Jeg har skrevet til fader».
                        Kommentar: «Peder Hegelunds fader var Jens Kristensen Hegelund, søn af
                                              Kristen Hegelund, borger i Viborg, og dennes hustru Offens Pedersdatter.
                                              Sønner af dem var den allerede omtalte Morten Kristensen Hegelund,
                                              rådmand i Viborg, Peder Kristensen Hegelund,
                                              borgmester i Viborg 1550-89,
                                              Jens Kristensen Hegelund, rådmand i Ribe 1544 og borgmester
                                              samme sted 1554-71, gift 1. gang med Anne Pedersdatter,
                                              datter af Peder Ibsen og moder til Peder Hegelund; hun døde
                                              06.04.1562, gift 2. gang med Marine Kristensdatter Klyne,
                                              datter af Kristen Pedersen, borger i Ålborg, enke efter Jens Klyne,
                                              borger og storkøbmand i Ribe; hun blev 15.09.1566 gift med
                                              Jens Kristensen Hegelund».
    30.01.1570: «Min farbroder Peder Hegelund kom til Ribe».
                        Kommentar: «Peder Kristensen Hegelund var borgmester i Viborg (1550 -89),
                                              gift med Karen Pedersdatter, en datter af den højt
                                              ansette rådmand i Viborg Peder Jensen Trane».
    16.11.1571: Marine Peder Mortensen (Hegelunds) aborterede».
                        Kommentar: «Peder Mortensen Hegelund blev ca. 1561 gift med Marine Laugesdatter,
                                              datter af rådmand i Ribe Lauge Steffensen og søster til
                                              Ribebispen Hans Laugesen». 1

 

  1. Viborg Byraad: Viborg Købstads Historie, 1940, Bind III, side 798. Bue Kaae: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613, Bind I, Tekst og oversættelse; Bind II, Kommentar og registre. Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser: «Familie - Tvist og Slagsmaal i Borgmesterslægten Hegelund», Viborg Stifts Folkeblad 18.3.1931.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11