Christen Sørensen Hegelund
1570?-

ff
Morten Christensen Hegelund. Født omkring 1505 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Død 15.07.1574 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Rådmann.
     
f
Søren Mortensen Hegelund. Født omkring 1540 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Død 23.07.1600 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Rådmann.
m
Maren Christensdatter.

Christen Sørensen Hegelund. Født omkring 1570 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK). Borgermester, fogd.
Gift .
Morten Christensen Hegelund. Fogd.
Født omkring 1600 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).
Død etter 1661 på Elvevoll, Ringvassøy, Karlsøy (TR).
Michel Christensen Hegelund. Født omkring 1600 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).

Biografi - Biography

Borgermester, fogd.
Født omkring 1570 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).
Levde 1622 i Viborg Domsogn (Viborg amt, DK).

    Fra Viborg Købstads Historie:
    Antallet borgermestre i Viborg i det 15. århundre varierer fra to til fire, og det er ikke mulig ved hjelp av brev fra denne tid å finne ut om noen av borgermestrene kun har vært vise-borgermestre. I så fall har antallet borgermestre i Viborg vært to som i de fleste andre kjøpsteder. I de etterfølgende århundrer frem til 1750 var det to borgermestre, da et reskript av 11.09.1750 reduserte antallet fra to til en. Vi vet intet om utnevnelser og stillingens varighet i middelalderen, men det kan se ut som at ingen blir borgermester uten først å ha vært rådmann. Det er ganske almindelig at borgermesteren etter lengre eller kortere tid fratrer stillingen for å rykke ned igjen blandt rådmennene. Senere blir det fast regel at borgermesterverdigheten blir et livsvarig embete. I det 17. og 18. århundre er det ofte knyttet andre stillinger til borgermesterembetet, såsom tolder-, byskriver- og herredsfogde-stillinger. Ved et reskript av 15.09.1814 blir borgermesteren også byfogde og rådstueskriver.

    Viborg Købstads Historie angir under Borgermestre:
«Christen Sørensen Hegelund, 1614 - 1622.
    Søn af Raadmand Søren Hegelund i Viborg og Maren Christensdatter.
    Borgmester 1614 efter Morten Hvass og med Gunde Skriver til 1619
                                 og derefter med Peder Sørensen.
    G. m. 1. Borgmester Gunde Skrivers Datter, 2. Karen Jensdatter.
    [Kilde:] Chr. Erichsen».

    Christen hadde følgende sønner, begge født i Viborg omkring 1600:
Morten, fogd i Troms, gift med Synnøve Hansdatter.
Michel, prest i Ebeltoft på Jylland, senere til Trondheim.

Biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe skriver i sine «Almanakoptegnelser»:
    15.04.1589: «Christen, Søffren Mortenssøns Hegelunds søn aff Wiborg,
                        vaar her oc skulde til Leipzig».

    Chr. Brokkenheuser skriver i 1939 om personer og forhold i Viborg.
    Om Christen, borgermester i Viborg omkring 1620, skriver han at
«med ham ophørte, saa vidt det kan ses, den mandlige Gren af Slægten at bo i Byen
- hans to Sønner rejste til Norge - og denne var derefter kun repræsenteret paa Spindesiden». 1

 

  1. Bue Kaae: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613. Viborg Byraad: Viborg Købstads Historie, 1940, Bind III, side 793, 799. Chr. Bokkenheuser: Pers.hist. tidsskrift 1939, 10, række 6. Rudolph og Arden Johnson: Av Samisk Ætt (Lapland Ancestry).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22