Elisabeth Johannesdatter Markenes
1769?-1840

>
ff
Anders Andersen Markenæs. Født mellom 1699 og 1702 i Tornedalen. Død 1771 på Markenæs, Balsfjord (TR). Kven, tømmermann.
fm
Susanna Johansdatter Markenæs. Født omkring 1717. Død 1794 på Markenæs, Balsfjord (TR).
mf
Hans Larsen Sandøre. Født mellom 1692 og 1699. Død 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Festebonde.
mm
Anna Jonsdatter Sandøre. Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
f
Johannes Andersen Markenæs. Født omkring 1741. Festebonde, tømmerhugger.
m
Elen Hansdatter Sandøre. Født omkring 1743.

Elisabeth Johannesdatter Markenes. Født omkring 1769 på Markenæs, Balsfjord (TR). Død 02.07.1840 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR).
Gift 21.05.1793 1 Abraham Johannesen Røsnæs. Festebonde og fisker.
Født omkring 1766.
Død 1809 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR).
Begravet 04.06.1809 i Tromsøysund (TR). 2
Johannes David Abrahamsen Røsnæs/Sletnæs. Postbonde.
Født 1796 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR).
Døpt 15.05.1796 i Balsfjord (TR). 3
Død 26.03.1872 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR).
Begravet 12.04.1872 i Balsfjord (TR). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1769 på Markenæs, Balsfjord (TR).
Døpt 02.02.1770 i Balsfjord (TR). 5
Død 02.07.1840 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR).
Begravet 08.07.1840 i Balsfjord (TR). 6

Levde 1793 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR).
    Johannes Andersens datter Lisbeth ble døpt «Mari Purific» (Marie Introduksjonsdag) i 1770. Gården angis ikke her, men Markenæs oppgis for hennes øvrige søsken.
Faddere var Anders Andersen, Hans Hansen Sandøre, Boletha Schiorter, Golla Erichsdatter og Sølvie Hansdatter.

    Elisabeth er antagelig født i 1769, men er ikke nevnt i «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15.08.1769. Hun er derfor sannsynligvis født etter denne dato. Det er nesten merkelig at de dro den lange veien til Tromsø midtvinters med det lille barnet for å få det døpt. Det var ikke vanlig. Man gjorde vanligvis slike reiser i sommerhalvåret, og alle barn var jo som regel hjemmedøpt. Det var faktiskt et påbud om at det skulle gjøres.

    Da Elisabeth troloves med Abraham oppgis at hun var fra Sandbogten. Denne gård er imidlertid ikke nevnt i folketellingen for 1801.
    Ved denne folketellinngen er familen regustrrert under «NordKiev». Hun oppgis nå å være 29 år gammel.
    Når de fikk datteren Ane Johanna bodde de på Markenæs. Deres barn har også navn som stemmer overens med barna til hennes foreldre, Johannes og Elen.

    Elisabeth ble konfirmert i 1786, 17 år gammel.

    Elisabeth og Abraham hadde følgende barn (minst):
1793: Ane Johanna, født på Markenæs, konfirmert på Rysnæs i 1813, 20 år gammel,
         gift med Johannes Abrahamsen Bomstad, en sønn til Abraham Johannesen Bomstad!
1794: Johannes, født på Norkiosen, muligens død før 1801 [usikkert om det er «vår» familie].
1796: Johannes (Johan) David, født på Røsnes, gift med Anne Adriansdatter Tennæs,
                                                  bygslet Sletnæs fra 1818.
1797: Abraham (antagelig), faren oppgis å hete Abraham Nielsen Norkiosen.
1798: Hans Andreas, født på Norkiosen, konfirmert på Rysnæs i 1817, 19 år gammel,
         gift, skal ha druknet i 1822, 24 år gammel.
1801: Esaias, konfirmert på Rysnæs 1818, overtok halve Røsnæs, gift med Golla fra Bakkeby,
         døde som enkemann i 1837, skifte avholdt 25.08.1837.
1804: Elisabeth, døde som spebarn.
1805: Ellen Elisabeth, døde på Røsnes i 1826, 21 år gammel.
1807: Elisabeth, født på Røsnes, døde 4 dager gammel [usikkert om det er «vår» familie].
1809: Abraham, overtok Røsnæs, antagelig etter at broren Esaias døde i 1837.

    Ane Johanna ble født på Markenæs 02.06.1793 og døpt 5. søndag etter Trinitades (Trefoldighet). Faddere var Taasten Hansen Tromsen, Matis Andersen Markenæs (41 år i 1801), Berrit Tomasdatter Markenæs (hans kone, 40 år i 1801), Marta Hansdatter Tromsen (Marrit Thomasjord, 60 år i 1801) og Helena ...agedatter Tromsen (Kirkebøkene 1779-96 folio 66 og 1787-95 folio 41).
    Johannes ble født 10.01.1794 og døpt 2. søndag i fasten. Faddere var Søren Wellumsen Langnæs, Simion Tromsen Ramfjord (Simon Thorsen Ramfjorden, 85 år i 1801), Johannes Adamsen Tromsen (Ramfjorden, 30 år i 1801), Olava Hansdatter Andersdal (50 år i 1801) og Engebor Hemmandsdatter (Kirkebøkene 1779-96 folio 69 og 1787-95 folio 43).
-->> Det er usikkert hvilken familie Johanes tilhører!
    Abraham ble født på Norkiosen 08.02.1797 og «Kirkelyst» 1ste påskedag.
Hans far oppgis å hete Abraham Nielsen Norkiosen. Faddere var Matis Larsen ibid, Matis Larsen Tennes, Lars Matissen ibid, Ane Andersdatter ibid og Ane Johannesdatter Sandbogten (Kirkebok 1796-1808, 1. mikrofilmkort, 3. rad, 1. kolonne, etter folio 14).
    Hans Andreas ble født på Norkiosen 20.07.1798 og døpt 10. søndag etter Trenitades. Faddere var Peder Christensen Loddebogten (50 år i 1801), Lars Hansen brng, Enech Enechsen Sagelven, Ane Johannesdatter Sandbugten og Maria Zachariasdatter brng (Kirkebok 1796-1808, folio 21).
    1801: «Døbt Abraham Johan. ... N: Esaias ... [Den øvrige tekst er uleselig!] (Kirkebok 1796-1808, 3. mikrofilmkort, 3. rad, 6. kolonne, etter folio 63).
    1804: «4de S: efter Paaske - Abraham Johannesens Hiemmedøbte Datter ...fiord N: Lisbeth .. Uger» (Kirkebok 1796-1808, 3. mikrofilmkort, 4 rad, 3. kolonne).
    1805: «3de S: eft P: [Påske] Døbt Abr: Johannes: B. Røstenæs N: Ellen Lisbeth 8 ug.». Faddere var N: Jonsen Seln: [Selnes], D. Johsen Mn: [Markenes], L: Mathisen ..., A: Johdtr. ib:, J: Larsdtr. Tennæs og A. Jensdtr. Sletten. «Modren Introduceret (Kirkebok 1796-1808, folio 54).
    1809: «24de Dbr. Db: N: Abraham 7 Ug: Par: Afdøde Abraham Johanniss. og Elisabeth Johannisdtr. Røsnes. Mod: intr:». Faddere var Henrich Johannissen Furschovnæs, Nils Jonsen Selienæs, Margarethe Mathisdatter, Maria Mathisdatter Røsnæs og Maria Johannisdatter Selienes (Kirkebok 1806-21, folio 189, nr. 257).

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Elisabeth å være 29 år gammel.

    Etter at Abraham døde ble Elisabeth sittende med bruket samlet til hun den 21.10.1826 overlot halvparten til sønnen Esaias
    «med kaar i sin tid, naar hun opgav den annen halvpart».
Selv ble hun sittende med den andre halvparten til 1836.

    Det oppgis feilaktig i «Balsfjords bygdebok» at Esaias døde som ungkar i 1834. Han døde imidlertid først i 1837, ifølge kirkeboken døde han 12. mars, 37 år gammel (Kirkebok 1829-37, folio 884, nr. 21),
    Ifølge skiftet avholdt 25.08.1837 døde han 24. mars. Det var et stort skifte som ble avholdt etter Esaias, som var ugift:

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 25 (skifteutlodningsprotokoll nr. 166), 1829-37 folio 466a.

    «Jacob Motzfeldt Schive, Procurator og Const: Sorenskriver udi u: G.v. Aar 1837, Onsdagen den 25de August, da det almindelige Sogn og Skatteting for Tromsø Thinglaug fremholdtes paa Thinghuset i Tromsø blev sammesteds i Overværelse af Vidnerne E. A. Nilsen og Chr. Gramm samt ifølge udstedt bekjendtgjort Plakat af 6te April sidste, en Skiftesamling avholdt i Boet efter en paa Gaarden Rustenæs i bemeldte Thinglaug ved Døden den 24 Marts sidste afgaaet Ungkarl ved Navn Esaias Abrahamsen; Att til Rigtighed for Boets Creditorer og til paafølgende Skifte og Deling imellem den Afdødes Arvinger, nemlig
1. Moderen Elisabeth Johannesdatter
2. Broderen Johannes Abrahamsen, myndig
3. Broderen Abraham Abrahamsen, myndig
4. Broderen Hans Abrahamsen, død og efterladt Sønnen Andreas Hansen 16 Aar gl.
5. Søsteren Anne Johanne Abrahamsdtr, gift med Johannes Abrahamsen Bomsted.
Flere Arvinger gives ikke.
....

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 25 (skifteutlodningsprotokoll nr. 166), 1829-37 folio 466b.

    Summa Udgift - 130-4-5
Naar nu Hertil Holdes Boets Indtægtssum - 214-10-12
Bliver igjen - 83-2-7
....»
    Mor og brødre fikk hver Rd. 17-4-1 5/9 og søsteren Rd. 8-4-12 7/9,
hertil avgifter på tilsammen på Rd. 3-1-12.

    Etter at Esaias døde, bygslet Abraham begge bruk og samlet således Røsnes til ett.

    Elisabeth døde 02.07.1840 og ble begravet på Tennæs kirkegård 8. juli. Hun var da neppe mer enn ca. 70 år gammel, selv om det i kirkeboken oppføres at hun var 80 år da hun døde:
    «KaarK: Elisabeth Johannesd: Alder 80 - Røssnæs». 7

 

 1. Kirkebok Tromsø 1787-95: «Trolovede», folio 8. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Ægteviede», folio 120.
 2. Kirkebok Tromsø 1806-21: Begravede, folio 826.
 3. Kirkebok Tromsø 1779-96: Døpte, folio 152.
 4. Klokkerbok Balsfjord nr. 6:«D. Begravede og Dødfødte», folio 206, nr. 12.
 5. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 57.
 6. Kirkebok Tromsø 1837-47: «Begravede og Dødfødte Qvindekjøn», folio 279, nr. 9.
 7. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Confirmende», folio 84, nr. 46. Kirkebok Tromsø 1787-95: Døpte, folio 43. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 197a. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 25 (skifteutlodningsprotokoll nr. 166), 1829-37 folio 466a- 467a. N. S. Magelssen og Peter A. Larssen: Balsfjords bygdebok, 1925, side 69.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11