Kirsten Nielsdatter
1751-1836

ff
Endre Isachsen Jøvik. Født omkring 1678. Død omkring 1713 på Jøvik, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
fm
Karen Andersdatter.
mf
Joen Tostensen Jøvik. Født omkring 1680. Død 1743 på Jøvik, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
 
f
Niels Endresen Lakselvnes Ytre/Sjursnes. Født omkring 1695. Død 30.04.1788 i Ullsfjord, Karlsøy (TR).
m
Karen Joensdatter. Født omkring 1711. Død 1788 i Ullsfjord, Karlsøy (TR).

Kirsten Nielsdatter. Født 1751 i Ullsfjord, Karlsøy (TR). Død 21.06.1836 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Gift 12.11.1775 i Karlsøy (TR) 1 Hans Nielsen Tennæs. Fæstebonde, jæktebygger og fisker.
Født omkring 1753.
Død 1812 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Begravet 07.06.1812 i Balsfjord (TR). 2
Hans Peder Hansen Tennæs/Langstrand. Født 1789 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Døpt 18.10.1789 i Balsfjord (TR). 3
Død 02.08.1871 på Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Begravet 10.08.1871 i Tromsøysund (TR). 4

Biografi - Biography

Født 1751 i Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Døpt 11.07.1751 i Karlsøy (TR). 5
Levde 1767 på Sjursnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Levde 1776 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Død 21.06.1836 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Begravet 03.07.1836 i Balsfjord (TR). 6

    Kirsten ble født i 1751. Da hun gifter seg oppgis hun å bo i Ulfsfjorden.
«Dom 4 a Trinit: «Introd Niels Endresens hustr: Karen Jonsdatter.»
    «Døbt Deres Barn Kirsten».
Faddere var Else Pedersdatter Schorøen, Rachel Skibfiorden, Helvig Povelsdatter, Peder Einarsen og Ole Pedersen Skognæs.

    En Kirsten ble konfirmert 17. søndag etter Trefoldighet i 1767, 17 år gammel. Det angis ikke hvilken gård hun kommer fra.

    Kirsten og Hans hadde følgende barn (minst), alle født på Tennæs:
1776: Niels, døde i 1803, alder oppgitt til 27˝ (eller muligens 28˝) år .
1778: Kristhiana, død som liten.
1781: Lars, død «i feber» i 1802, 21˝ år gammel.
1783: Ane Maria, gift med Andreas Larsen Tennes.
1785: Christiana, gift med Henrich Larsen, Tennes.
1785: Nils Anders, tvilling, død 5 dager gammel.
1787: Morten, død 16 uker gammel «af blodstyrtning».
1788; Karen (antagelig), død som spebarn.
1789: Hans Peder, konfirmert i Tennes 1807 18 år gammel, på Erichsjord i 1813
         gift med Margarethe Maria Pedersdatter, død i 1871.
1791: Christen, født på Tennæs, ugift ved skifte etter hans far i 1813.
1793: Sølvie, ugift i 1813.

    1776: «Dom: p: t: 13. Hans Nils: Tennes S: N: Nils». Faddere var Nils Holdersen, Elias Nilsen, Karnelis Jacobsen, Maren Larsdatter Grebstad og Kirsten Jacobsdatter .ognes (Kirkebok 1753-78, folio 26). Niels døde i 1803, alderen oppgis å være 27˝ (eller muligens 28˝) år (Kirkebok 1796-1808, 3. mikrofilmkort, 4. kolonne, 3. rad).
    1778: «Dom: Invocávit (1. søndag i fasten). Hans Nils: Tennes D. N: Kristiana». Faddere var Arne Larsen, Johannes Kielsen, Jomf. Maren Wasmoth, Elen Andersdatter Hugøen og Maren Thomædatter Selnæs (Kirkebok 1753-78, folio 28).
    1781: «Fer: 1ma Pentecost: (1. pinsedag). Hans Nils: Tennes S. N: Lars». Faddere var Lars Hansen, Hans Hansen, Johannes Andersen, Elisabeth Ediæsdatter og Maren Thomædatter (Kirkebok 1779-96, folio 17).
    1783: «Dom 3 p. Epiph: (3. søndag etter Trettendedagen). Døbt Hans Nielsen Tennæss, ægte Datter N. Ane Maria». Faddere var Thomas Pedersen Selnæss, Hans Hansen Sandøren, Susanna Andersdatter Tennæss, Malena Fransdatter ibid: og Maren Thomædatter Selnæss (Kirkebok 1779-96, folio 21).
    1785: «3. Søndag efter Trinitat: D. Hans Nielsens ægte P.b. af Tennæss, N. Christiana». Faddere var Lars Hansen Sandøren, Hans Hansen ibid. Karen Nilsdatter ibid. Lene Andersdatter Sletnæss og Malina Olsdatter ibid: (Kirkebok 1779-96, folio 29).
    Samtidig føres under «Begravede og Dødfødte» hennes tvillingbror Nils Anders,
faren oppgis feilaktig å hete «Frans Nilsen»:
    1785: «Dom 3die p. Trinit - Frans Nilsens Hiemmedøbt, Nils Anders: Tennæs tilsomnet(?) 5 dgr gml: af Slag» (Kirkebok 1779-96, folio 160).
    1787: «10 Syndag Efter Trenitates. Item Hans Nielsen Tennæs, døbt Gb: til Daab N: Morten Fød den 21 Julius 1787». Faddere var Christopher Kielsen Strømmen, Christopher Hansen sammested, Johannes Andersen Tennæs, Berret Nielsdatter Strømmen og Anne Andersdatter Tennæs (Kirkebok 1787-95, folio 18).
    1788: «10de søndag [p: Trinit] - Karen Hansdtr Tennæs, Hiemmedøbt, 3 ug: gl: Død af Slag» (Kirkebok 1787-95, folio 163).
    1789: «19 Syndag Efter Trenitates. Item Hans Nielsen Tennæs et ægte Db: til Daab N: Hans Peder Fød den 13. Septemb 1789». Faddere var Anders Andersen Tennæs, Anders Matiesen Storstennæss, Jørgen Andersen Weyholmen, Ane Andersdatter Tennæs og Berret Jensdatter ibid (Kirkebøkene 1779-96 folio 47 og 1787-95 folio 26).
    1791: «3 Syndag Efter Paaske. Item Hans Nielsen Tennæs et ægt Db: til Daab N: Christen Fød den 16de April 1791». Faddere var Jens Wellomsen, Hemmeng Hansen Eydet (Malangseydet, 69 år i 1801), Anders Jensen Skuldgammen (Schulgam, 39 år i 1801), Biata Hansdatter Sandøren, og Hendrecha Olsdatter Stranden (Kirkebok 1787-95, folio 32).
    1793: «8 Syndag Efter Trenitates. Item Hans Nielsen Tennæs et ægt Pb: til Daab N: Sølvie Fød den 27 Juni 1793». Faddere var Matis Andersen Martennæs, Adrian Hemmingsen Tommasjorden, Marta Hansdatter Tromsen, Helena Isagsdatter ibid og Ane Andersdatter Tennæs (Kirkebok 1787-95, folio 41).

    Ved folketellingen i 1801 var Kirsten 50 år.

    Etter at Hans døde, ble Kirsten sittende med bruket til 1814, da det ble overtatt av sønnen Kristen.

    Kirsten døde i 1836, angivelig 95 år gammel:
«21de - 3de Juli: Enke Kirsten Nilsd. Tennes - 95 Aar». 7

 

  1. Kirkebok Karlsøy 1775-1823: Gifte, folio 9 og 13.
  2. Kirkebok Tromsø 1806-21: Begravede, folio 836.
  3. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 47.
  4. Kirkebok Tromsøysund nr. 2: «D. Begravede og Dødfødte», folio 193, nr. 26.
  5. Kirkebok Tromsø 1709-1771, «Ao: 1751», folio 116.
  6. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døde Qvindekjøn 1836», folio 879.
  7. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Confirmationer», folio 67. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 201a. N. S. Magelssen og Peter A. Larssen: Balsfjords bygdebok, 1925, side 96. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Hans E. Johansen, Jøvik: Endreslekta, side 2.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22