Gordon Arnfinn Skavøy

       
   
Gift mellom 1979 og 1982 Anne-Merethe Nygaard. Født 02.12.1960.
Lene Merethe Skavøy. Født 31.01.1980.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25