Anne-Merethe Nygaard
1960-

ff
Kaare Brynjulf Nygaard. Født 14.02.1908 i Kristiania. Død 28.12.1984. Hovedbokholder.
fm
Hjørdis Olava Andresen. Født 22.08.1910. Død 11.04.1974 i Oslo.
   
f
Brynjulf Nygaard. Født 28.12.1936 i Oslo. Død 28.07.1999 i Oslo (OS).
m
Thorunn Jansen. Født 24.11.1938. Død 22.07.2010 i Oslo (OS).

Anne-Merethe Nygaard. Født 02.12.1960.
Gift mellom 1979 og 1982 Gordon Arnfinn Skavøy.
Lene Merethe Skavøy. Født 31.01.1980.
Gift 26.01.1995 i Chile Miguel Angel Castro Güemes. Født 30.11.1961 i Chile.
Niklas Fernando Nygaard Castro. Født 08.01.1996.

Biografi - Biography

Født 02.12.1960.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25