Giertrud Kieldsdatter
1653?-1733

       
   

Giertrud Kieldsdatter. Født omkring 1653. Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Gift Anders Halfuorsen Stenbye. Født omkring 1661 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Begravet 20.11.1733 i Setskog, Høland (AK). 1
Ragnild Andersdatter. Født omkring 1693.
Død 1735 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Begravet 01.12.1735 i Løken, Høland (AK). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1653.
Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Begravet 15.03.1733 i Setskog, Høland (AK). 3

    Giertrud og Anders hadde følgende barn (minst):
Ca. 1683: Halvor, gift med Marte Eriksdatter, overtok Steinby,
                             døde på Haukenes i 1755, 72 år gammel.
Ca. 1685: Kjell, gift med Goro Christophersdatter,
                          døde på Kalveneset, Kolstad, Setskog, før 1762.
Ca. 1693: Ragnild, gift med Syver Olsen Graverholt, død på Graverholt i 1735.
Ca. 1700: Morten, til Nybru, Fladen, gift med Kari Knutsdatter Kollerud,
                              døde på Nybru i 1757, 57 år gammel.
Halvor, drev også Steinby i 1723.

    Giertrud døde på Graverhold under Kinnestad i 1733 og ble begravet «Dom Lætare» (15. mars), nå oppgitt å være 80 år gammel. 4

 

  1. Kirkebok Høland 1728-38, «Begravne», folio 211.
  2. Kirkebok Høland nr. 2: «Begravne», folio 273.
  3. Kirkebok Høland 1728-38, «Begravne», folio 193.
  4. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 158, 313.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25