Trond Opsahl

       
   
Gift .
Oluf Trondsen Torp. Født mellom 1545 og 1550 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Død omkring 1618 på Torp, Tosebygda, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Levde 1535.
Levde fra 1553 til 1570 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

    Den første kjente brukeren på Opsahl var Trond, som hadde gården i 17 år frem til ca. 1570.

    Sønnen Oluf Trondsen, som bodde i Trøgstad, avga 27.02.1591 en erklæring om kirkens landskyld av Opsahl [Oslo bispestols arkiv, utrykt diplom].
    Han vitnet om at hans «gode fader» [bestefar] hadde bodd på Opsahl i Eidsberg, og gitt 10 lispund mel til Eidsberg prestebol. Etter ham bodde Olufs far der i 17 år, og det var nå omtrent 20 år siden han flyttet fra Opsahl. Også Olufs far hadde gitt 10 lispund skyld til prestebolet. Selv hadde Oluf fraktet naturalier for landskylden, noen ganger til prestegården og andre ganger til Oslo hospital, og han hadde aldri hørt annet enn at Eidsberg prestebol satt med skylden. Ut fra dette bør Oluf Trondsen ha vært i begynnelsen av tyveårene da familien flyttet fra Opsahl omkring 1570.

    I Helge Frøysets «Bygdehistorie for Eidsberg og Mysen - Gårdshistorie», bind II, berettes om Kirstine Auten i Askim som i 1589 fremla brev på at hennes foreldre hadde eid 1 skippund i Opsahl, og at hun selv eide 15 lispund i gården. Trolig var Kirstine enke etter en tidligere oppsitter på Auten. Det er uvisst om hun var i slekt med Trond Opsahl, da det ikke fremgår av Oluf Trondsens vitnesbyrd at Trond selv eide noe i gården. Ifølge bygningsskattelisten jonsok 1593 var «Kiersten» oppsitter på Opsahl, og det er ikke umulig at hun var identisk med Kirstine Auten. Frøyset kaller oppsitteren feilaktig for Kristen. 1

 

  1. Oslo bispestols diplomer. Tingsvitne av 02.27.1591, Eidsberg. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 218-221. Sten Høyendahl: «En trøgsting på 1600-tallet fra vugge til grav», Runar nr. 1/2003, side 12, 18.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25