Sigrid ???
-(1595..)

       
   

Sigrid ???. Død etter 1595 på Narvestad, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Gift Jacob Assersen Narvestad. Død etter 1595 på Narvestad, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Asser [Jacobsen?] Garsegg/Sulerud. Død omkring 1603 på Sulerud, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Død etter 1595 på Narvestad, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

    Sigrid og Asser hadde følgende barn:
Mathis, overtok Narvestad.
Anbjørg, gift med Harald Størløs som var lagrettemann fra 1591.
Asser [antagelig], til Vestre(?) Garsegg og Sulerud. 1

 

  1. Sten Høyendahl: «Ut av historiens mørke. Asser Garsegg og hans navnløse hustru i Eidsberg», Runar nr. 2/2003, side 27-30.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25