Anders Rasmussen Nord-Moen Søndre
-1660?

       
f
Rasmus Reiersen Nord-Moen Søndre. Død 1641 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
 

Anders Rasmussen Nord-Moen Søndre. Død omkring 1660 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Gift Mari Assersdatter Sulerud. Født omkring 1603 på Sulerud, Eidsberg (ØF).
Død 1677 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Sjøfar Andersen Garsegg Vestre. Født mellom 1636 og 1645 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Død 1728 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 10.07.1728 i Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Levde 1618.
Levde omkring 1634 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Død omkring 1660 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).

    Bondegodsparten i Belgen utgjorde 6 lispund tunge og tilhørte i lengre tid Hjelmark- folk og senere Nord-Moen via giftemål.

    På skiftet etter Rasmus Reiersen Moen 15.02.1641 arvet sønnen Anders de 6 lispund tunge i Belgen, som han i 1647 pantsatte for 51½ rd. til Svend Larsen (Obl. 01.10.1647). Gården gikk videre som pant til Jørgen Nilsen Holst på Hærset, Trøgstad, samme året. Fra 1653 sto Svend Belgen selv som eier. Anders lånte enda 12 rd. på Belgen i 1656 (Obl.12.10.1656). Moensfolka løste ikke inn gården senere, så brukene ble selveiere.

  "

    Anders overtok Nord-Moen etter sin bror omkring 1634 og brukte gården til han døde. Han ble antagelig eier av gården i 1634, selv om han først er oppgitt som eier fra 1638.

    Han eide fra 1637, i tillegg til Nord-Moen og Belgen, 1½ skinn i Dillerud, Skiptvet og fra 1644 5¼ lispund tunge i Vest-Garsegg.

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 16).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Gunder Moen och Hans quinde.
Anders och Hans quinde.
2 piger 1 dreng».
De betaler ½ Dlr. 8 Skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 40).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Gunder Monn 1 pund.
Anders ibm. 1 pund.
Bygger huer sitt».
De betaler 6½ dr. i skatt.

    Gunder som det refereres til i 1645 og 1647, brukte det nordre (øvre) bruket på Nord-Moen.

    Anders tok opp igjen sagbruket på Moen og betalte skatt av det i hvert fall i årene 1653, 1655 og 1656. Han var lagrettemann i mange år.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 20).

    Kvegskattlisten for 1657 behandlet begge gårdene under Nord-Moen samlet.
    Anders R[asmussen] Moen hadde 3 hester, 18 kuer, 13 sauer og 4 geiter.
Han betalte 1½ dr. 2½ mk. og 5 sk. i kvegskatt.
    Anders G[undersen] ibm hadde 2 hester, 14 kuer, 10 sauer, 5 svin og 2 geiter.
Han betalte 1½ dr. 3 sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 22).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Anders Gunderßen Moen Selff - 4 fxr [fjerding = 5 lispund]
Anders Rasmußen ibm - 1 pund,
Haldvur Moen 1 fxr, [fjerding]
    ehr - 2 pund - 1 dr 1 ort [i skatt].
Huer biuger Sit.»

    I 1660 lå Vest-Garsegg halvt ubrukt og slapp med halv skatt. Ved herr Hans Mules død samme år gikk 1 skippund i gården over til Anders, og en av hans sønner, Sjøfar, slo seg ned på gården. 2

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravene», folio 244.
 2. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 40. Kvegstatten i 1658, Heggen og Frøland fogderi, Eidsberg prestegjeld, folio 20. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 337, 687.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25