Tyra Danebot
-0935?
Dronning.

>
       
   

Tyra Danebot. Død omkring 935. Dronning.
Gift Gorm den Gamle av Danmark. Konge.
Født før 900.
Død mellom 958 og 964.
Harald I Gormsson Blåtann av Danmark. Konge.
Født omkring 930.
Død mellom 985 og 987 i Jomsborg.

Biografi - Biography

Dronning.
Død omkring 935.

Levde 911.
    Tyra levde i 911. Hennes liv og virke er i første halvdel av det 10. århundre. Mest kjent er hun for oppførelsen av «Danevirke», en 17 km lang kampestensmur som grense mellom Sønderjylland og Tyskland.

    De eneste samtidige kilder som beretter om dronning Tyra, er de to Jellingstenene. På den ene sier kong Harald Blåtann, at han satte stenen etter Gorm, sin far, og Thyra, sin mor. Innskriften på den andre lyder:
    «Gorm konge gjorde disse kumler etter Thyra sin kone Danmarkar bot.»

    Fra Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga:
  «5. i det gjestebudet fikk Halvdan Ragnhild, og siden ble hun en mektig dronning. Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til kong Klakk-Harald i Jylland; hun var søster til Tyra Danmarksbot, som var gift med Gorm den gamle som rådde for Daneveldet den gang.» 1

    "
Tyra Danebod informerer kong Gorm den Gamle om sønnen Knuds død (August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86)). (Wikipedia).

    Fra norsk Wikipedia:
  «Tyra Danebod († ca. 935) var en dansk dronning, gift med kong Gorm den Gamle og mor til Harald Blåtann. Man antar at hun ledet en hær mot tyskerne.

    Tyra har blitt referert til som en kvinne med stor klokskap. Den eneste skriftlige kilden som bekrefter henne som noe annet enn en sagndronning er tekstene på runesteinene ved Jelling i Øst-Jyllalnd. Tilnavnet "Danebod" er avledet av de to siste ord på "Den lille Jellingsteinen": "Danmarks bod". Det er likevel noe usikkert om teksten henviser til henne eller Gorm, og faktisk også hva ordet betyr.

    Da Gorm reiste steinen som minne over Tyra må man gå ut fra at hun døde før ham, altså en gang før år 958. Ut ifra dette kan har man antatt at hun ble født helt i begynnelsen av 900-tallet, men vi vet lite om hennes opprinnelse.

    Det er motstridende opptegnelser om hennes foreldre. Saxo Grammaticus sier at hun var datter til "Æthelred, konge av England", hvilket i så fall må ha vært Ethelred av Wessex, men denne informasjonen regnes ikke som sannsynlig eller troverdig. Snorre Sturlason, som skrev over 300 år etter at Tyra levde, mener at hennes far var en konge eller jarl av Jylland eller kanskje Holstein og het Harald Klakk Halvdansson. Uansett riktighet er Snorre langt mer troverdig enn Saxo.»

    "
Tyra Danebod gir ordre om å bygge Danevirke (Nasjonalromantisk illustrasjon av Lorenz Frølich (1820-1908)). (Wikipedia).

  «Tradisjonen vil ha det til at hun var ansvarlig for å bygge Danevirke, en forsvarmur langs grensen helt syd i Danmark. Den lille Jellingsteinen som Gorm reiste, refererer som nevnt til henne som "Danmarks bot", mest sannsynligvis i betydningen "den som bøtet på/forbedret/hjalp Danmark". Det kan henspille på at hun ledet en hær mot tyskerne.

    Tradisjonen vil også ha det til at før Tyra aksepterte å gifte seg med Gorm insisterte hun på at han bygget et nytt hus som hun kunne sove i de første tre nettene av vinteren. For hver av nettene drømte hun en drøm. Drømmene ble fortalt på bryllupsfesten og fortolket, skjønt de var ikke originale da de imiterer drømmene Farao hadde og som ble fortolket av Josef i Første Mosebok: Oksespannet som kommer opp av havet (fruktbar høst) og fugler (ære for den konge som skal bli født). Med Gorm født hun senere Harald Blåtann som etterfulgte Gorm som konge av Danmark.
    En annen myte som ble fortalt var at hennes datter ble fanget av troll og fraktet bort til et rike langt i nord, hinsides Hålogaland og Bjarmeland.»

    Fra dansk Wikipedia (oversatt):
  «Saxo Grammaticus lar Tyra være datter til den engelske kongen Æthelred av Wessex (Edelradus) som også hadde sønnen Æthelstan. Æthelstan overses her i farens testamente til fordel for Harald Blåtand.
    Flere runesteiner fra samme periode (Læborg-steinen, Bække-steinen i Sør-Jylland og Horne-steinen i Vest-Jylland) nevner en Tyra. Transkripsjonen på Læborg-steinen er oversatt til:
      "Ravnunge-Tue skåret disse runene etter Tyre, hans dronning".
    Dette har ført til at Birgit Sawyer antyder at dronning Tyra overlevde Gorm og at Ravnunge-Tue var hennes andre ektemann. Denne tolkningen har blitt kritisert av Marie Stoklund.
    Troverdige eller nesten samtidige kilder er få, og dette, kombinert med hennes symbolske status over tid, gjør det vanskelig å si med sikkerhet hvem hun var og hva hun gjorde, annet enn at det var viktig at hun ble husket.
    I tillegg til sønnen Harald hadde hun sønnen Knud, som ifølge sagaene var den eldste. Det har sikkert vært andre barn også. Ifølge "Historia Norvegiæ" var Gunhild Kongemor datter til Tyra og Gorm (mens Heimskringla beskriver hennes forfedre som norske). » 2

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2, side 85-86, 226-234, 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 432-433. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 515. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05