Boso av Arles
0885?-(0936..)
Markgreve.

>
ff
Hugbert av Arles. Død 864. Hertug.
  mf
Lothar II av Lothringen. Født omkring 835. Død 08.08.869 i Piacenza. Konge.
mm
Waldrade av Lothringen. Død etter 868. Konkubine, dronning.
f
Theobald av Arles. Født mellom 850 og 860. Død mellom 887 og 895. Greve.
m
Bertha av Lothringen. Født mellom 863 og 868. Død 08.03.925. Grevinne, markgrevinne.

Boso av Arles. Født omkring 885. Død etter 936. Markgreve.
Gift Willa av Burgund. Grevinne/markgrevinne.
Født omkring 900.
Død etter 936.
Willa av Arles. Grevinne/Dronningkonsort.
Født mellom 911 og 912.
Død 970.

Biografi - Biography

Markgreve.
Født omkring 885.
Død etter 936.

    Boso var greve av Avignon 911 - 931 og av Arles 926 - 931.

    Han ble markgreve av Toscana før 17.10.931 og avsatt i 936. 1

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Boso (italiensk: Bosone) († etter 940?) var en burgundisk adelsmann som tilbrakte store deler sin karriere i Italia, hvor han ble markgreve av Toscana ca 932. Han styrte semi-autonomt og var en velgjører av kirkene i sin region. Han mistet posisjonen i 936 og kom sannsynligvis tilbake til Burgund.
    Boso var den andre sønnen til greve Theobald av Arles (* 850/860 - † 887/895) og Bertha (* ca. 863 - † 925), en "uekte" datter til kong Lothair II. Hans eldre bror, Hugo, ble født i 880/1. Hans familie tilhørte de høyest rankede i aristokratiet i det karolingiske riket og ble ved ekteskap knyttet til det karolingiske dynastiet og bosonidene, den herskende familien i Provence.

     Boso og Hugo arvet farens grevskaper.

    Etter Theobalds død i 895 giftet Bosos mor seg 2. gang med Adalbert II den Rike, den gang markgreve av Toscana. Etter at keiser Ludvig III ble blindet av sine fiender i 905, overtok Hugo regentskapet i Provence og grevskapet Arles, mens Boso overtok grevskapet Avignon. I 907 gikk Hugo og Boso inn i Italia med en hær til støtte for sin mor. I 926 – etter at Hugo hadde blitt konge av Italia – utnevnte han Boso til regent i Provence. I 931 sendte han Boso til Italia samtidig som han gjorde sin sønn, Lothar, til medhersker. Dette for å styrke sin posisjon mot deres mektige halvbror, Lambert, markgreven av Toscana, fra hans mors ekteskap med Adalbert II.
    I følge Liutprand av Cremona sa ryktene fra den tiden at Bertha – ute av stand til å bli gravid for å ivareta sin andre manns suksesjon – hadde simulert sine egne graviditeter og at hennes egne to sønner i ekteskapet med Adelbert, Lambert og Guido, i virkeligheten var barn til andre.

    Tidlige år i Italia.
    I hans første dokumenterte nærvær i Italia intervenerte Boso 17.10.931 på vegne av patriarkatet i Aquileia. Det første dokumentet som viser hans rang som markgreve ("marchio") er datert 01.07.932 da han overtalte kongen til å gi en donasjon til kirken Saint Martin i Lucca.
    I følge Liutprand fra Cremona utfordret markgreven Lambert av Toscana Hugo til en rettslig duell, som han vant, etter at Hugo hadde forbudt ham å kalle seg kongens halvbror. For selv å komme over "Marca di Tuscia (Toscana)", overbeviste Boso Hugo om å arrestere Lambert som senere ble blindet i fengsel. En mer sannsynlig forklaring enn Liutprands er at Toscana ble fratatt Lambert fordi han nektet å gi opp sin kvasi-uavhengighet.

    Markgreve av Toscana.
    Få dokumenter fra Bosos styre i Toscana har overlevd. De fleste omhandler hans intervensjoner sammen med kongen på vegne av kirkene i Lucca og Arezzo. Den siste referansen til Boso som markgreve av Toscana er fra 17.09.936, da han sendte representanter for å føre tilsyn ved et bytte av eiendom i bispedømmet Lucca. Senere samme år fjernet Hugo sin bror fra "Marca di Tuscia" og plasserte sin egen "uekte" sønn, Hubert, der i stedet. Liutprand hevder at Boso ble arrestert mistenkt for å ha konspirert mot kongen på oppfordring fra sin hustru, Willa av Burgund. En annen mulig forklaring er at han fortsatte å opptre like autonomt som Lambert hadde gjort og at Hugo fjernet ham til fordel for en mer smidig markgreve. Boso hadde giftet sin datter, Willa, oppkalt etter hennes mor, med Berengar av Ivrea, en av de mektigste markgrevene i riket. Denne aristokratiske aksen kan ha virket som en trussel mot Hugo, noe som utløste Bosos fall.

    Senere år.
    I 940 ga en viss "berømt greve Boso" ("inclitus comes Boso") en donasjon til klosteret Saint-Barnard-de-Romans. Dette er sannsynligvis samme person som markgreven av Toscana, siden klosteret er kjent for å ha blitt beskyttet av Hugo og da det var familiebesittelser i regionen.

    Med sin hustru, Willa, kanskje en datter til Rudolph I av Øvre Burgund, etterlot Boso seg fire døtre: Richilda, Gisla, Willa og Bertha.
    Datteren Bertha giftet seg 1. gang med Boso, sønn til hertug Richard av Burgund, og 2. gang med Raymond, hertug av Aquitaine. Det var til henne Hugo testamenterte sin enorme personlige rikdom og hans provençalske eiendeler.» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 305. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26