Ramiro II av León
0900?-0951?
Konge.

>
ff
Alfonso III den Store av León, Galicia og Asturia. Født omkring 848. Død 20.12.910 i Zamora. Konge.
fm
Jimena Garcés(?) av Asturia. Død 912. Grevinne, dronnningkonsort.
mf
Hermenegildo Gutiérrez. Født 850. Død etter 912. Mayordomo mayor.
mm
Ermesenda Gatónez.
f
Ordoño II av León. Død ...01.924 i Zamora. Konge.
m
Elvira Menéndez (Nuña?) av Galicia. Død 921. Grevinne, dronningkonsort.

Ramiro II av León. Født omkring 900. Død omkring 951 i Zamora. Konge.
Gift .
Ordoño III av León. Konge.
Født omkring 926.
Død 956.

Biografi - Biography

Konge.
Født omkring 900.
Død omkring 951 i Zamora.

    Konge av León 931 - 951 (Wikipedia).

    Ramiro seiret over maurerne og lot seg i 931 kalle konge av Leon, Galicien, Asturien og Castilla.

    Han var 2. gang gift med Urraca som ble mor til Ordoño III's bror Sancho. 1

    "
Ramiro II av León, miniatyr ca 10. århundre (Wikipedia).

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Ramiro II (* ca. 900 - † 951) var sønn til kong Ordoño II og Elvira Menendez. Han var konge av León fra 931 til sin død. Opprinnelig ble han bare titulert konge over en mindre del av riket. Han ble konge av hele León (og dermed også Galicia) etter å ha fortrengt sin bror Alfonso IV og fetteren Alfonso Fróilaz i 931. De sparsomme "Anales castellanos primeros" er en primær kilde for hans regjeringstid.
    Han kjempet aktivt mot maurerne, som refererte til ham som djevelen på grunn av hans voldsomhet og glød i kamp. Han beseiret hæren til kalifen av Umayyad, Abderramán III, i slaget ved Simancas i 939.

    Da Alfonso III av Asturias, kort tid før sin død i 910, ble tvunget til å fratre av sine sønner, sank Kongedømmet Asturias inn i en periode med suksessive kriser innen kongefamilien og blant deres støttespillere fra de regionale aristokratiene i grenselandet ("Marcher"). Kongedømmet ble først delt, slik at García I fikk León, Ordoño II Galicia og Fruela II det asturiske hjertelandet.
    Med de påfølgende dødsfallene til García I i 914 og Ordoño i 924 ble kongedømmet konsolidert på nytt ved at Fruela hersket over alt som senere ble referert til som kongeriket León. Hans død året etter, i 925, førte igjen til strid om arv og deling. En yngre bror, Ramiro, ser ut til å ha giftet seg med Fruelas enke og overtok den kongelige tittelen, men fikk ingen trekkkraft. I stedet var det neste generasjon som steg fram.
    Som eldste sønn til den tidligere kongen ble Alfonso Fróilaz kronet, men han klarte ikke å utvide sin makt til hele riket, og ble marginalisert av sine fettere, de tre sønnene til Ordoño II, som hadde støtte fra Kongeriket Pamplona. Disse brødrene delte igjen den delen av riket de kontrollerte: Den eldste, Sancho Ordóñez, hersket i Galicia, Alfonso IV i León og Ramiro II i de nylig erobrede landene i sør (den al-Andalus-muslimske historikeren Ibn Hayyan lokaliserte hans hoff til Coimbra).     Da Sancho døde i 929, ble hans rike absorbert av Alfonso IV, men i en rask rekkefølge av begivenheter som fant sted i León og Zamora, tvang Ramiro frem Alfonso IV's abdikasjon og blindet ham og Fruela II's tre sønner for å gjøre dem ute av stand til å regjere.

    Ramiro skilte seg ut som en utmerket militær sjef, og utvidet sine territorier sørover i bemerkelsesverdig grad (f.eks. Inn i Salamanca og Ledesma), i tillegg til at han grunnla eller befolket grensefester (f.eks. Osma og Clunia). Han sto bak en koalisjon mellom Pamplona og León som beseiret en felles andalusisk motoffensiv i slaget ved Simancas i 939. Denne seieren gjorde det mulig å rykke frem Leóns grense ved Duero til elven Tormes.
    I de siste årene av hans regjeringstid mistet han støtten fra sin svoger, García Sánchez I i Pamplona, som deretter hjalp en annen svoger, greve Fernán González av Castilla, til de facto uavhengighet av León. Fortsatt i 950 startet Ramiro et felttog til Edge- dalen og beseiret Umayyads fra Córdoba i Talavera.

    Jeg finner det usikkert med hvem Ramino fikk sønnen Ramiro III!

    Ifølge "Våre forfedre" (Mogens Bugge) og "Rosensverdslektens forfedre" (Bent og Vidar Billing Hansen) het hun Teresa Florentina av Navarra og var datter til Sancho I Garcéz av Pamplona og Tota av Navarra.

    Ifølge engelsk Wikipedia giftet Ramiro II seg to ganger.
  «Hans første hustru (ifølge engelsk Wikipedia) var Adosinda Gutiérrez, var hans kusine og tilhørte den galisiske adelen. Hun var datter til Gutier Osóriz og Ildonzia Menéndez (en søster til Ramiros mor, dronning Elvira Menéndez, og også tante til San Rosendo).
    Med Adosinda hadde Ramiro minst to sønner.
Bermudo (lite dokumentert) som antagelig døde mens Ramro levde.
Ordoño III, Ramiros etterfølger som konge av León.
Teresa (antagelig), dronning til kong García Sánchez I av Pamplona i hans andre ekteskap.

    Ramiros andre hustru var Urraca Sánchez fra Pamplona, datter til Sancho I Garcéz av Pamplona og Tota Aznárez noe som ga ham en allianse med Pamplona.
    Med Urraca fikk Ramiro to barn.
Sancho I av León.
Elvira Ramírez.» 2

 

  1. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 949. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05