Hild Rolvsdatter

       
f
Rolv Nevja. Odelsbonde.
 
Gift Ragnvald Mørejarl. Jarl.
Død omkring 890.
Gange-Rolv Ragnvaldsson av Normandie. Hertug.
Født mellom 860 og 866.
Død 931.
Tore Teiande Ragnvaldsson Mørejarl. Jarl.
Født omkring 862.
Død mellom 938 og 940.

Biografi - Biography

Levde fra 845 til 886.

Hild (Ragnhild) reiste til kong Harald Hårfagre for å be om nåde for sin sønn, Gange-Rolv, da han av kongen ca. 886 var lyst fredløs over hele Norge på grunn av strandhugg i Viken, men Gange-Rolv måtte forlate landet.

Fra Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga:
«24. Ragnvald Mørejarl var den kjæreste venn kong Harald hadde, og kongen satte ham høyt, Ragnvald jarl var gift med Hild, datter til Rolv Nevja (Nese); deres sønner var Rolv og Tore.
...
Rolv var en stor viking; Han var så svær av vekst at ingen hest kunne bære ham, derfor gikk han til fots overalt. Han ble kalt Gange-Rolv. Han herjet ofte i Austerveg. En sommer han kom østfra til Viken fra vikingtog, hogg han strandhogg der. Kong Harald var i Viken; han ble alvorlig sint, da han fikk høre om dette, for han hadde strengt forbudt å rane innenlands. Kongen lyste på tinget at han gjorde Rolv fredløs i Norge. Da Hild, Rolvs mor, fikk vite dette, dro hun til kongen på ba om fred for Rolv, men kongen var så sint at det nyttet henne ikke å be. Da kvat Hild dette:
    Du vraker Nevjas navne, driver som varg av landet
    bønders kjekke helbror; hvorfor så bister, herre?
    farlig å vise ulvhug mot slik en ulv, høvding;
    han blir ikke god mot fyrstens flokk om til skogs han renner». 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 281. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17