Ragnvald Mørejarl
-0890?

       
f
Øystein Glumra.
 

Ragnvald Mørejarl. Død omkring 890. Jarl.
Gift Hild Rolvsdatter.
Gange-Rolv Ragnvaldsson av Normandie. Hertug.
Født mellom 860 og 866.
Død 931.
Tore Teiande Ragnvaldsson Mørejarl. Jarl.
Født omkring 862.
Død mellom 938 og 940.

Biografi - Biography

Jarl.
Død omkring 890.

Ragnvald var jarl på Møre. Hans far skal ha vært Øystein Glumra.

Han levde på Harald Hårfagres tid, og ble av ham forlenet med Nordmøre, Romsdal og Sundmøre i 865. Han var av sine samtidige høyt ansett for sin klokskap og ble kalt «den mektige». Det var han som klipte Haralds hår, som da ikke var klippet på 10 år.

Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga:
«10. ... Ragnvald Mørejarl, sønn til Øystein Glumra, var blitt kong Haralds mann da om sommeren. Kong Harald satte ham til høvding over disse to fylkene, Nordmøre og Romsdal, og ga ham rett til hjelp både av stormenn og bønder, likeså skip nok til å verge landet for ufred. Han ble kalt Ragnvald jarl den mektige eller den rådsnare, og de sier at begge navnene var sanne. Kong Harald var i Trondheimen vinteren som fulgte.»

«23. Kong Harald var i gjestebud på Møre hos Ragnvald jarl; da hadde han lagt hele landet under seg. Da gikk kongen i bad der. Og nå lot kong Harald håret sitt greie, og Ragnvald jarl skar håret hans; da hadde det ikke vært skåret eller kjemmet på ti år. Før kalte de ham Harald Luva, men nå ga Ragnvald jarl ham nytt navn, og kalte ham Harald Hårfagre. Alle som så ham, sa at det var virkelig et sant navn, for han hadde et hår som var både stort og vakkert.»

Ragnvald ble innebrent på sin gård sammen med 60 mann av Halvdan Hålegg og Gudrød Ljome, to av Haralds sønner, som vill være jarler over Møre. 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 10, 23-24. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 96. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 278. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50, 76.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17