Gisela av Schwaben
0990?-1043
Keiserinne.

>
ff
Konrad I av Schwaben. Født mellom 915 og 920. Død 20.08.997. Hertug.
  mf
Konrad III den Fredelige av Burgund. Født 923. Død 19.10.993. Konge.
mm
Mathilde av Vest-Franken. Født 943. Død 27.11.991. Dronning.
f
Hermann II av Schwaben. Død 04.05.1003. Hertug.
m
Gerberga av Burgund. Født mellom 965 og 970. Død mellom 1018 og 1019. Hertuginne.

Gisela av Schwaben. Født omkring 990. Død 14.02.1043 i Goslar. Keiserinne.
Gift 1017 Konrad II Salieren av Tyskland. Konge/Tyskromerk keiser.
Født omkring 990.
Død 04.06.1039 i Utrecht.
Henrik III den Svarte av Tyskland. Tysk-romersk keiser.
Født 28.10.1017 i Ostenbach.
Død 05.10.1056 i Bodfeld i Harz.

Biografi - Biography

Keiserinne.
Født omkring 990.
Død 14.02.1043 i Goslar.

    Det er uenighet om Giselas fødselsår og rekkefølgen av hennes 3 ekteskap.

    Ifølge «Die Nachkommen Karls des Grossen» av Erich Brandenburg var hun født i 999 og gift
1. gang i 1013-14 med Ernst som var hertug av Schwaben og døde i 1015,
2. gang i 1015 med Bruno I av Braunschweig og
3. gang i begynnelsen av 1017 med keiser Konrad.

    Ifølge «Die Grafen von Werl» av Hermann Bollnow var hun imidlertid gift
1. gang før 1002 med Bruno som skulle være død før 1010 og
2. gang ca. 1010 med Ernst.
    Hun må i så fall ha vært født lenge før år 999. 1

    "
T.h. Keiserinne Gisela går inn i kirken. Echternach Pericopes Book, 1039-1043. Bremen (Wikipedia)..

    Fra engelsk Wikipedia (oversatt):
  «Gisela av Schwaben (ca. 990 - 15.02.1043), tilhørte Konradiner-dynastiet. Hun var dronning av Tyskland fra 1024 til 1039 og keiserinne av det hellige romerske riket fra 1027 til 1039 i sitt tredje ekteskap med keiser Konrad II. Hun var mor til keiser Henrik III og regent over Schwaben for sin mindreårige sønn hertug Ernest II av Schwaben i 1015.
    Gisela var datter til hertug Herman II av Schwaben og Gerberga av Burgund, datter til kong Konrad den fredelige. Begge foreldrene var etterkommere til Charlemagne (Karl den Store). I følge en plakett som ble funnet da hennes grav ble åpnet, ble hun født 11.11.999, men den datoen stemmer ikke overens med registreringen av hennes ekteskap.

    Gisela giftet seg 1. gang med den saksiske greven Bruno I av Braunschweig omkring 1002.
    Etter Brunos død giftet hun seg 2. gang ca. 1012 med Babenberg-etterkommeren Ernest, som hadde fått hertugdømmet Schwaben av kong Henrik II av Tyskland da Giselas bror, hertug Herman III, døde og hadde som mål å legitimere seg som hans arving. Etter Ernests tidlige død i 1015 ble Gisela regent for deres mindreårige sønn hertug Ernest II av Schwaben.

    Giselas tredje ekteskap, som fant sted før januar 1017, var med Konrad II, som ble valgt til konge av Tyskland i 1024 og keiser av Det hellige romerske riket i 1027. I følge Thietmar av Merseburg nektet erkebiskop Aribo av Mainz å krone henne som dronning fordi Gisela og Konrad var for nært beslektet, begge stammet fra kong Henrik Fuglefangeren. Hun ble i stedet kronet tretten dager etter Konrads kroning av erkebiskop Pilgrim i Köln. Av samme grunn erstattet Henrik II henne som sønnens regent med Poppo of Trier, som var kilden til konflikten mellom Konrad og Henrik

    Gisela spilte en aktiv rolle i politikken, deltok i det keiserlige råd og fikk sin onkel kong Rudolph III av Bourgogne til å overføre arven etter Arelat-området til sin mann, Konrad. Hun deltok også i flere synoder i kirken. Gisela tok seg av søsteren Matildas døtre Sophie og Beatrice, som senere styrte henholdsvis Bar og Toscana. Etter Konrads død i 1039 ledet hun og sønnen Henrik III sorgprogresjonen.

    Keiserinnen døde av dysenteri ved det keiserlige palasset i Goslar i 1043. Hun er begravet i grotten til Speyer katedralen i Tyskland sammen med flere keisere og andre medlemmer av den keiserlige familien. Graven ble åpnet i 1900, og Giselas mumifiserte kropp ble funnet å være 172 cm høy, og med langt blondt hår.

    Gisela og Bruno I av Braunschweig hadde barna:
Liudolf, markgraven i Frisia (ca. 1003 - 24.01.1038)
Datter (ca. 1004 -?), Gift med grev Thiemo II av Formbach
Gisela (c. 1005 - c. 1052), gift med grev Berthold av Sangerhausen

    Gisela og Ernest I, hertugen av Schwaben hadde barna:
Ernest II, hertug av Schwaben (ca. 1013 - 17.08.1030)
Herman IV, hertugen av Schwaben (ca. 1015 - 28.07.1038)

    Gisela og Konrad II, den hellige romerske keiseren hadde barna:
Henrik III, den hellige romerske keiseren (28.10.1017 - 08.10.1056) .
Matilda (1027 - januar 1034), forlovet med Henrik I av Frankrike
Beatrix (ca. 1030 - 26.09.1036).» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 240. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26