Konrad II Salieren av Tyskland
0990?-1039
Konge/Tyskromerk keiser.

>
ff
Otto av Kärnten. Født mellom 948 og 950. Død 04.11.1004. Hertug.
fm
Judith av Kärnten. Død 991. Hertuginne.
   
f
Henrik av Speyer. Født omkring 970. Død mellom 989 og 992. Greve.
m
Adelheid av Metz. Født 970 i Egisheim. Død 19.05.1046. Grevinne.

Konrad II Salieren av Tyskland. Født omkring 990. Død 04.06.1039 i Utrecht. Konge/Tyskromerk keiser.
Gift 1017 Gisela av Schwaben. Keiserinne.
Født omkring 990.
Død 14.02.1043 i Goslar.
Henrik III den Svarte av Tyskland. Tysk-romersk keiser.
Født 28.10.1017 i Ostenbach.
Død 05.10.1056 i Bodfeld i Harz.

Biografi - Biography

Konge/Tyskromerk keiser.
Født omkring 990.
Død 04.06.1039 i Utrecht.

    Konrad Salieren («der Salier») var
konge av Tyskland 1024 - 1027 og
Tysk-romersk keiser 1027 - 1039.

    Konrad ble 26.03.1027 kronet til keiser i Roma. Han måtte dempe tre opprør av sin stesønn, Ernst av Schwaben. I 1032 forenet han Burgund med riket og gjorde i 1037 de mindre len arvelige.

    Han døde i Utrecht i 1039 og ble bisatt i Speier.

    Salierslekten etterfulgte Liudolfingerslekten som konger av Tyskland og som tysk-romerske keisere fra 1024 til 1125. Slekten ble etterfulgt av Hohenstauferslekten. 1

    "
T. v. Konrad II, den hellige romerske keiseren. T. h. Konrad II og hans hustru, Gisela, kneler foran «Majestas Domini» («Codex Aureus Escorialensis» ca. 1045/46, «Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escoria»", Madrid). (Wikipedia).

    Fra norsk Wikipedia:
  «Konrad II (* ca. 990 i Speyer - † 04.06.1039 i Utrecht) var keiser av det tysk-romerske rike fra 1027 til 1039.
  Han var sønn til Henrik av Speyer (* ca. 970 - † 997), en adelsmann av middels rang, fra Franken. Hans mor var Adelaide av Alsace († 1040/46). Allerede som spedbarn arvet Konrad titlene greve av Speyer og Worms etter farens tidlige død. Konrad ble i 1000 sendt til biskop Burchard av Worms som tok seg av hans utdannelse. Etter hvert som Konrad vokste opp ble han godt kjent, også utenfor sin egen maktkrets.

    Konrad ble gift med Gisela av Schwaben, datter til hertug Herman II av Schwaben og Gerberga av Burgund før 1017 i hennes 3. ekteskap.

    Den saksiske slektslinjen som lenge hadde regjert det tysk-romerske rike døde ut i 1024 med Henrik II den Hellige. Valgmonarkiet i kongeriket Tyskland stod nå uten keiser og kurfyrstekollegiet ble innkalt for å velge ny konge. Majoriteten av fyrstene valgte Konrad, og han ble kronet til konge 08.09.1024 i Mainz. 26.03.1027 ble han også kronet til tysk- romersk keiser, og ble med dette den første keiseren av det saliske dynastiet.
    I sin regjeringstid gikk han aktivt inn for å holde på saksisk lovgivning, blant annet ved å gi Lombardia egen grunnlov. Han førte i en periode krig mot Polen, uten store resultater, men da han allierte seg med Kievriket klarte han å få Mieszko II Lambert av Polen til å trekke seg ut fra de landområdene han hadde erobret i Henrik II's regjeringstid. Mieszko ble i tillegg tvunget til å frasi seg sine kongelige titler, og ble i stedet innsatt som hertug av Polen. I praksis førte dette til at den tidligere polske kongen ble overhode for en tysk vasallstat.
    De bayerske grensene ble årsak til en annen strid, mot den ungarske kong Stefan. Konrad ledet hæren sin mot de ungarske grensetraktene, men Stefan hadde tatt i bruk den brente jords taktikk, og de tyske styrkene måtte trekkes tilbake. Ved Wien måtte Konrad og hans hær overgi seg, og etter freden overtok Ungarn flere tyske områder ved grensen.
    Kongeriket Burgund ble innlemmet i Det tysk-romerske rike etter at Rudolf III av Burgund døde uten arvtagere 02.02.1032. Under Konrads etterkommere skulle det tidligere kongeriket få navnet Arles.
    Konrad døde av urinsyregikt i Utrecht 04.06.1039» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 199. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05