Tora ???
(1040..1050)-

       
   

Tora ???. Født mellom 1040 og 1050.
Utenfor ekteskap Olav III Haraldsson Kyrre av Norge. Konge.
Født omkring 1050.
Død 22.09.1093 i Håkeby, Tanum, Bohuslen.
Magnus III Olavsson Berrføtt av Norge. Konge.
Født omkring 1073.
Død 24.08.1103 i Ulster, Irland.

Biografi - Biography

Født mellom 1040 og 1050.
Levde 1070.

Tora var Olav Kyrres frille, de hadde sønnen Magnus Berføtt.

Ifølge Snorre het hennes far Jon, andre kilder oppgir at hennes far het Ragnvald.

Mogens Bugge skriver:
«Tora Ragnvaldsdtr., f. c. 1040-50, hadde med Olav Kyrre sønnen Magnus Barfot. Hun angis feilaktig å være datter av Arne, mens faren ifl. Adversaria Huitfeldiana het Ragnvald Jarl. Hun var c. 1070 g.m. Ljot Jarl (Eilivssøn?), før hun ble mor til Magnus. Endel år efter fikk hun barn med Brynjulf Ulvalde som hun var gift med.»

Fra Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga:
«5. Kong Svein Ulvsson døde sottedød ti år etter at begge Haralder hadde falt. Dernest var Harald Hein, hans sønn, konge i Danmark i 4 år, og så Knut, Sveins sønn, 8 år, og han er i sanning hellig. Så kom Olav, den tredje sønn til Svein, 8 år, så Eirik Gode, fjerde sønn til Svein, også i 8 år. Olav, Norges konge, ble gift med Ingerid, datter til Svein danekonge. Og Olav Sveinsson danekonge ble gift med Ingegjerd, datter til kong Harald, søster til Olav, Norges konge. Olav Haraldsson, som noen kalte Olav Kyrre (den rolige), og mange Olav bonde, fikk en sønn med Tora Jonsdatter. Han fikk navnet Magnus. Han var en vakker gutt og lovte godt; han vikste opp i hirden hos kongen». 1

 

  1. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 791, 799.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17