Agnes av Waiblingen
1073?-1143
Markgrevinne.

>
ff
Henrik III den Svarte av Tyskland. Født 28.10.1017 i Ostenbach. Død 05.10.1056 i Bodfeld i Harz. Tysk-romersk keiser.
fm
Agnes av Poitou. Født omkring 1025. Død 14.12.1077 i Roma. Dronning, keiserinne.
mf
Otto av Savoye. Født omkring 1021. Død mellom 1057 og 1060. Greve.
mm
Adelheid av Susa. Født omkring 1015. Død 19.12.1091. Grevinne.
f
Henrik IV av Tyskland. Født 11.11.1050 i Goslar. Død 07.08.1106 i Liege. Tysk-romersk keiser.
m
Bertha av Savoye. Født 21.09.1051. Død 27.12.1087. Dronningkonsort.

Agnes av Waiblingen. Født omkring 1073. Død 24.09.1143. Markgrevinne.
Gift 1106 Leopold III den Hellige av Østerrike. Markgreve.
Født 29.09.1073.
Død 15.11.1136.
Henrik II Jasomirgott av Østerrike. Hertug.
Født 1107.
Død 13.01.1177 i Wien.

Biografi - Biography

Markgrevinne.
Født omkring 1073.
Død 24.09.1143.

    Agnes var stammor til alle senere staufiske keisere og konger og til alle hertuger i Østerrike av huset Babenberg.

    Hun var første gang gift i 1089 med hertug Fredrik I av Schwaben (ca. 1050 - 1105). 1

    "
Markgrevinne Agnes, hustru til Leopold III og datter til keiser Henrik IV (utdrag fra Babenberger-slektstreet, Klosterneuburg kloster, I midten: Agnes av Waiblingen på et vindu i Heiligenkreuz kloster, ca 1290. T. h. Statue av Agnes i muséet i Klosterneuburg kloster (ca. 1477). Den sto opprinnelig på det gotiske sørtårnet til kollegiatkirken og ble erstattet der av en kopi. (Wikipedia).

    Fra tysk Wikipedia (oversatt):
  «Agnes av Waiblingen (* sent i 1072 - † 24.09.1143 i Klosterneuburg) fra Salier-familien var hertuginne av Schwaben fra 1089 til 1105 gjennom hennes første ekteskap med hertug Fredrik I av Schwaben og markgrevinne av Østerrike fra 1106 til 1136 gjennom hennes andre ekteskap med markgreve Leopold III den Hellige av Østerrike. Hun ble dermed "formoder" til både hohenstauferne og de senere hertugene av Østerrike fra huset Babenberg.

    Agnes var den andre datteren til keiser Henrik IV av Tyskland (* 1050 - † 1106) og Bertha av Savoye (* 1051 - † 1087). Hennes bror var keiser Henrik V. Hun fikk sitt navn fra Agnes av Poitou, hennes farmor.

    Ekteskap med Fredrik I.
    I en alder av syv år ble hun 24.03.1079 forlovet med den første hertugen av hohenstauferne, Fredrik I av Schwaben. Hennes far, Henrik IV, ønsket å binde Fredrik – en av hans viktigste støttespillere – gjennom dette engasjementet og den samtidige utnevnelsen av Fredrik til hertug av Schwaben. Agnes ble "formoder" til Hohenstaufen-dynastiet, som senere baserte sitt krav på den tyske kongekronen med nedstigningen fra Salier-dynastiet.
    I tillegg til sønnene hertug Fredrik II og Konrad III er det sikkert at de hadde en datter Gertrud, gift med Hermann av Stahleck. En annen datter sies å være Bertrada (Berta von Boll), men dette og annen informasjon om barn, som Hansmartin Decker-Hauff laget på grunnlag av forfalskede Lorcher-kilder, har vist seg å være fantasiprodukter.

    Ekteskap med Leopold III.
    Etter Fredriks død i 1105 ble hun – gjennom sin bror, den senere keiser Henrik V – i 1106 gift med babenbergeren og markgreven Leopold III av Østerrike. Dette var takken for at Leopold høsten 1105 – da Henrik hadde reist seg mot sin far, keiser Henrik IV – sammen med sin svoger, hertug Boriwoy av Böhmen, overga Henrik IV og tok parti for sønnen. Dette gjorde situasjonen til den gamle Henrik håpløs, han måtte flykte og døde i 1106 som en jaget mann i Liège. Agnes etablerte et nært forhold mellom hohenstaufere og Babenbergere.
    Agnes, nå over tretti år gammel, skal ha født ytterligere atten barn. Det er mulig at noen av disse barna i realiteten kommer fra hennes første ekteskap, alternativt fra Leopolds første ekteskap.

    Følgende barn er kjent med navn fra deres andre ekteskap:
Henrik II Jasomirgott (* ca. 1107 - † 13.01.1177), phalzgreve av Rhinen (1140-1141),
                                   markgreve av Østerrike (1141-1156), hertug av Bayern (1143-1156),
                                   1. hertug av Østerrike (1156-1177),
                                   gift 1. gang 1142 med Gertrud, datter til keiser Lothar III av Sachsen,
                                          2. gang 1149 med Theodora Komnene († 1184), prinsesse av Bysants,
                                                                          niese til keiser Manuel I av Bysants.
Leopold IV (* 1108 - † 18.10.1141), markgreve av Østerrike (1136-1141),
                                                              hertug av Bayern (1139-1141),
                   gift 1139 med Maria av Böhmen († ca. 1160), datter til
                                                                          Sobeslav I. hertug av Böhmen og
                                                                          Adleyta, prinsesse av Ungarn (huset Árpáden).
Otto av Østerrike (* 15. desember ca. 1109 - † 22.09.1158),
                            kjent som Otto av Freising, biskop av Freising og historiker.
Jutta av Østerrike, gift med Liutold († 1164), greve av Plain.
Agnes av Østerrike, (* 1111 - † 25.01.1157),
                                gift 1125 med Wladislaw II († 1159),
                                                         prins av Polen, hertug av Schlesien (1138-1146).
Judith av Østerrike, (* ca. 1115 - † etter 1178),
                                gift 1133 med William V den Eldre († 1191),
                                                         markgreve av Montferrat (Monferrato), fra huset til Aleramides.
Konrad av Østerrike (* 1120 - † 28.09.1168), biskop av Passau (1148-1164),
                                                                            erkebiskop av Salzburg (1164-1168).
Gertrud av Østerrike, (* ca. 1120 - † 08.04.1150),
                                  gift 1140 med Vladislav II († 1174), 1140 hertug av Böhmen,
                                                                                                 konge av Böhmen (1158- 1172),
                                                                                                 fra Premyslid-familien).
Elisabeth av Østerrike (* ca. 1123 - † 20.05.1143),
                                    gift 1142 med greve Hermann II av Winzenburg († 29.01.1152),
                                                             1123 markgreve av Meiίen, landgreve av Thüringen.
Bertha av Østerrike (* ca. 1124 - † 1160),
                                gift med Henrik III († 1174).
                                               borggreve av Regensburg,
                                               vokter av slottet St. Emmeram og klostret Prüfening,
                                               greve av Donauknie og nedre Altmühl.»

    "
Agnes kiste ligger i en krypt under Leopold-kapellet med Verdun-alteret i klosteret Klosterneuburg (Wikipedia).

  «I likhet med sin andre ektemann Leopold III, som senere ble kanonisert, ble hun begravet i en krypt under det tidligere kapitelsalen til augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg, dagens Leopold-kapell med Verdun-alteret. Til venstre for gitteret i kapellet fører en trapp ned til krypten, som ikke er åpen for publikum.» 2

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 196. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 23, 91.
  2. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05