Judith av Bretagne
0982?-1017

>
ff
Juhel Berengar av Rennes. Greve.
  mf
Gottfried I Gråkappe av Anjou. Født fra 938 til 940. Død 21.07.987. Greve.
mm
Adele av Vermandois. Født omkring 935. Død omkring 982. Grevinne.
f
Conan I den Urettferdige av Rennes. Død 27.06.992 i Conqereuil. Greve/Hertug.
m
Ermengard av Anjou. Født omkring 956. Død omkring 1024. Grevinne/hertuginne.

Judith av Bretagne. Født omkring 982. Død 1017.
Gift 996 Richard II den Gode av Normandie. Hertug.
Død 23.08.1027 i Abbaye de Fécamp.
Adele av Normandie. Født omkring 1002.
Død 1038.

Biografi - Biography

Født omkring 982.
Død 1017.

    Fra norsk Wikipedia:
  «Judoth og Richard hadde barna:
Richard III (* ca. 997), hertug av Normandie.
Robert I (* 999), hertug av Normandie.
William († 1025), munk ved Fécamp.
Adélaide, gift med Renaud I, greve av Burgund.
Eleanora av Normandie (også nevnt som Ainor(a) eller Judith),
                                      gift med greve Baldwin IV av Flandern.
Matilda († 1033).» 1

 

  1. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 854. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 29, 76. Wikipedia.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-08-05