Johannes Cordia Bech Berg
1824-1882
Styrmand, krydsbetjent, toldassistent.

>
ff
Johan Christopher Berg. Født omkring 1750. Død 1793 i Nørre kvarter, Vår Frue sogn (København amt). Overstyrmann/Koffardi Kaptein/Brygger.
fm
Catharina Maria Löhr. Født 03.10.1744 i København amt. Død 16.08.1834 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Brygger.
mf
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
mm
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
f
Johan Peter Berg. Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
m
Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Johannes Cordia Bech Berg. Født 03.04.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Død 06.12.1882 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt). Styrmand, krydsbetjent, toldassistent.
Gift 05.10.1849 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt) 1 Marie Vilhelmine Lindholm. Født 02.01.1824 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 15.02.1824 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 2
Død 21.01.1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Begravet 26.01.1883 fra Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 3
Ellen Dorothea Berg. Født 18.07.1850 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 15.08.1850 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 4
Død 28.01.1864 i Helsingør (Frederiksborg amt).
Begravet 02.02.1864 fra Skt. Olai kirke, Helsingør (Frederiksborg amt). 5
Hansine Cornelia Berg. Født 17.11.1851 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 28.01.1852 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 6
Død 08.02.1852 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 12.02.1852 fra Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 7
Peder Viggo Berg. Parcellist (husmann).
Født 05.09.1854 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 21.11.1854 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 8
Død 25.01.1913 i Vor Frelser sogn (København kommune).
Begravet 31.01.1913 på Vestre kirkegård (København kommune). 9
Cornelia Hansine Berg. Født 05.09.1859 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 18.02.1860 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 10
Død 20.03.1869 i Helsingør (Frederiksborg amt).
Begravet 26.03.1869 fra Skt. Mariæ kirke, Helsingør (Frederiksborg amt). 11

Biografi - Biography

Styrmand, krydsbetjent, toldassistent.
Født 03.04.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 23.06.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 12
Død 06.12.1882 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Begravet 11.12.1882 fra Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 13

Flyttet 1863 fra Stubbekøbing sogn (Maribo amt) til Helsingør (Frederiksborg amt).
Flyttet 1873 fra Helsingør (Frederiksborg amt) til Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).

  "
Maribo amt ligger syd for Sjælland og består av øyene Lolland og Falster. Stubbekøbing sogn ligger øst i Falsters Nørre herred. Åstrup er nabosognet i Falsters Sønder herred.

    Johannes ble født i Stubbekøbing 03.04.1824 og døpt i Stubbekøbing kirke:
«No. 7.
    Aar og Datum.
1824. 3die April.
    Barnets fulde Navn.
Johannes Cordia Bech Berg.
    Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme.
23de Junii.
    Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl.
Hr. Kancelliraad og Toldinspecteur Johan Peter Berg og
Hustru Frue Dorothea født Mathiesen.
    Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Frue Høyer og Jfr: Lise Bierring ... - Hr Tobaksfabrikeur J. C. Bech fra Kbhavn;
Hr. Districtslæge Klein; Hr. Kbmnd Benzon; Hr. Former Fale(?) Malling».

    Han ble konfirmert i Stubbekøbing 22.04.1838. Det oppgis at han ble vaksinert 01.08.1824 av «Distrl: Klein».

    I 1844 var Johannes kvartermester på et orlogsfartøy.
    Ved folketellingen i 1845 for Stubbekøbing er han 21 år og styrmann. Han bor hjemme hos sin mor i Møllegade 70.
    26.04.1845 ble han «krydsskipper» på en fartøy som tilhørte den danske kystvakten ansvarlig for å patruljere danske farvann for å stoppe smugling.
    Ved skiftet etter hans mor 01.06.1846 oppgis Johannes å være mindreårig og «krydsskipper».

    Johannes giftet seg med Marie Vilhelmine Lindholm 05.10.1849 i Aastrup kirke som ligger noe syd-øst for Stubbekøbing.
«No. 4.
    Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.
Krydsbetjent Johannes Cordia Bech Berg af Stubbekjøbing, 25¼ Aar gl:
    Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.
Jomfru Marie Vilhelmine Lindholm i Moseby, 25½ Aar gl:
    Hvem Forlovere ere.
Hr. Købmand C. Koch i Stubbekøbing og Skolelærer K. Lindholm i Moseby».

    De nygifte bosatte seg i Møllegade 62 A, den vestre delen, Stubbekøbing.

    Folketellingen for Stubbekøbing i 1850 viser for Møllegade 62 A:
Johannes Cordia Berg, 26 år, gift, fødested Stubbekøbing, krydsbetjent.
Marie Vilhelmine Lindholm, 26 år, gift, fødested Aastrup, hans kone.
Karen Jensdatter, 18 år, fødested Skibby, tjenestepige.

  "

    Fra Wikipedia:
«Grønsund er et sund i Danmark mellom øyene Falster på den ene siden og Møn og Bogø på den andre. På det dypeste er sundet omkring 20 meter og har en bredde på mellom 1 og 4 km. Storstrømmen ligger i vest og Stege Bugt ligger i nord mellom Sjælland og Møn. Grønsund har flere grunne områder, f.eks. nær Bogø, i tillegg til kraftig og skiftende strøm. Området har en rik sjøvegetasjon, og sundet er en viktig yteplass for dyreliv og fisk. Mange fugler holder til nær sundet, som skarv, knoppsvane, grågås, stjertand, skjeand, ærfugl, klyde og flere vadefugler, måser og terner. I tillegg kan en finne nise i sundet.»

    Krydsbetjent betyr at han seilte med en tollkrysser i farvannet ved Stubbekøbing, eventuelt som skipper. Fra 1857 til 1863 tjenestegjorde han i Grønsund mellom Falster, Bogø og Møn.

    Johannes søkte og fikk en stilling ved Helsingør Toldtjeneste i 1863, fortsatt som krydstoldbetjent. Her ble sønnen Peder Viggo konfirmert i 1868.

    Han flyttet senere med sin hustru til Frederiksværk i 1873.

    Fortegnelser over krydstoldassistenter og krydsbetjenter: 1856-1872:
«1856: 11 Johannes Cordia Bech Berg. Ansat som assistent: 27.02.1847.
           Tidligere ansættelse: Krydsskipper fra 26.04.1845.
           Ansat i 1856: Nr 18, senere Nr 20 i Grønsund.
           Bestalling 17.05.1864. - Kone 2 Børn. Alderstillæg 01.11.1866.
1857: 10 Nr 20 Grønsund - Kone 2 Børn
1858: 8 Nr 20 do - Kone 2 Børn
1859: 6 Nr 20 do - Kone 3 Børn
1860: 6 Nr 20 do - Kone 3 Børn
1861: 6 Nr 7 Syd for Sjælland - Kone 3 Børn
1862: 6 Nr 7 do
1863: 6 Nr 24 Helsingør
1864: 5 Nr 24 Sundets n. Del. - Under 17.05.1864 medd. Kgl Bestall.
1865: 3 Nr 24 do
1866: 2 Nr 24 do - Alderstillæg fra 01.11.1866.
1867: 2 Nr 24 do
1868: 2 Nr 24 do
1869: 2 Nr 24 do - Fra 1ste April ansat som Toldass i Hellebæk».

    «Haandbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1877» viser:
«Berg, Johannes Cordia Bech, født 03.04.1824 - Krydsskipper
- 27.02.1847 Krydstoldbetjent.
- 21.05.1851 Krydstoldassistent.
- 17.05.1864 B.
- 09.03.1869 Toldassistent i Hellebæk under Helsingør.
- 27.08.1873 forfl. til Frederiksværk.»

    Samme håndbog for 1881 viser:
«16/10 affk. (4) Toldassistent i Frederiksværk, J. C. B. Berg (født 3/4 24)».

    Johannes var fadder da de eldste barnebarna, Ellen Vigoline, Johanne Cordina og Hansine Kathrine ble døpt. 14

  "

    Ved folketellingen for Fredreriksværk Købstad i Frederiksborg amt og Strø herred 01.02.1880 bor familien i Allegade 18. «Optællingslistens Rigtighet» er bekreftet av Johannes selv, mens andre lister er undertegnet av medlemmer av kommualbestyrelsen.

    «Allegade - Matrikel-Nummer: 37e - Gade-Nummer: 18 - Ejerens Navn: Statseiendom.

  "
Det er tydelig at formularet er utfylt av Johannes selv, så dette er et eksempel på hans håndskrift!

Forhuset Stuen
    J: C: B: Berg - 55 Aar - Fødested: Stubbekøbing - Husfader, Toldasssistent.
    M: J: Berg født Lindholm - 56 Aar - Fødested: Moseby Falster Maribo Amt - Husmoder, min Hudstru.
    E: J: Berg - 6 Aar - Fødested: Helsingør - Sønnedatter, Pleiedatter».
«Trosbekjendelse: Lutheran» anføres for alle tre familiemedlemmene.

    I Frederiksværk bodde også hans eneste sønn, Peder Viggo. Ellen var Peders datter. De tre andre barna til Marie og Johannes døde tidlig.

    Johannes døde 06.12.1882, 58 år gammel.
Han ble begravet fra Frederiksværk kirke 11. desember.
Hans «Stand, Haandtering og Opholdssted» var «Fhv. Toldassistent paa Frederiksværk».

    Halsnæs og Frederiksværk skifteprotokol 1870 - 1893, f. 361 b:
«- 1882 den 6. dec. anmeldte maskinarbejder Peder Viggo Berg, at hans fader, fhv. toldassistent Johannes Cordia Bech Berg i Frederiksværk, i dag er død, efterladende en enke, Marie Vilhelmine Berg, f. Lindholm, der ønsker at blive hensiddende i uskiftet bo, hvortil anmelderen, som eneste og myndig arving herved giver sit samtykke.
    (sign.) - P: V: Berg» 15

 

 1. Kirkebok Aastrup, 1837-59: «Copulerede», folio 135, nr. 4.
 2. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 81 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 3. Kirkebok Vinderød, 1863-91: «Døde Qvindekiøn», folio 230, nr. 1.
 4. Kirkebok Stubbekøbing, 1835-51: «Fødte Qvindekjøn», folio 50, nr. 12.
 5. Kirkebok Skt Olai, Helsingør, 1857-69: «Døde Qvindekjøn», folio 72(?) (Oppslag 149), nr. 9.
 6. Kirkebok Stubbekøbing, 1850-70: «Fødte Qvindekjøn», folio 51, nr. 10.
 7. Kirkebok Stubbekøbing, 1850-70: «Døde. Qvindekjøn», folio 200, nr. 2.
 8. Kirkebok Stubbekøbing, 1850-70: «Fødte Mandkjøn», folio 10, nr. 15.
 9. Kirkebok Vor Frelser, København, 1908-16: «Døde Mandkøn», folio 73, nr. 14.
 10. Kirkebok Stubbekøbing, 1850-70: «Fødte Qvindekjøn», folio 70, nr. 8.
 11. Kirkebok Skt Mariæ, Helsingør, 1838-85: «Døde af Qvindekjøn», folio 187, nr. 11.
 12. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Mandkiøn», folio 26, nr. 7.
 13. Kirkebok Vinderød, 1863-91: «Døde Mandkiøn», folio 203, nr. 11.
 14. Fortegnelse over krydstoldassistenter og krydsbetjenter: 1856-1872. Haandbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark, 1877 side 72, 1881 side 128.
 15. Folketellingene for Stubbekøbing i 1834. Kirkebok Stubbekøbing 1835-51: «Confirmerede Drenge», folio 56, nr. 3. Folketellingen for Stubbekøbing i 1845. Folketellingen i 1880 for Frederiksværk Købstad, folio 23-24. Skifteprotokol Halsnæs og Frederiksværk 1870 - 1893, f. 361 b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26