Kirsten Jacobsdatter Krohs
1772?-1806

>
       
   

Kirsten Jacobsdatter Krohs. Født omkring 1772. Død 1806 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Gift 03.08.1800 i Viklem kirke, Ørland (ST) 1 Jacob Torbersen Høyvaag/Møller. Strandsitter, fisker.
Født omkring 1764 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Død 14.08.1830 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 26.08.1830 i Stjørna (ST). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1772.
Død 1806 i Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 27.04.1806 i Viklem kirke, Ørland (ST). 3

    Kirsten var 29 år ved folketellingen i 1801.

    Kirsten og Jacob hadde følgende barn:
Ca. 1800: Kirstine.
Ca. 1802: Torber Andreas.
Ca. 1804: Regine Elisabeth.

    Hun døde i 1806 kun 34 år gammel:


    "
Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, 1806.

«Viklem kirke 27de April: Jordet Jacob Torbergsen Høevaags Kone. Gammel 34 Aar».

    "
Skiftekort, Fosen sorenskriveri, 1681-1823, side 2899.

    Det ble avholdt skifte etter henne 31.10.1811. Det oppgis der at hun døde 5 år tidligere.

    "
Skifteprotokoll Fosen sorenskriveri nr. 10b (1790-1817), folio 975b..

    «Ole Jacobsen Mehlum og Ole Hagen begge boesadte Skatte-Bønder af Ørlands Præsteield giør vitterligt: at Aar 1811, den 31te Octobr indfandt vi os paa Strandstedet Høevaagen under Gaarden Ytteraaets i Schjørns Fjærding af Ørlalnds Tinglaug under Fosens Fogderie, efter forlangende af Jacob Torbersen Møller for som tilformaaede Samfrænde, at forelagde afhænde, et louligt og retmæssigt Samfrænde Arveskifte efter hans for 5 Aar siden afdøde Hustrue Kirsten Jacobsdatter, til Deeling efter Loven imellom Enkemanden bemeldte Jacob Torbersen Møller og hans med sin afdøde Hustrue i lovligt Ægdeskab sammenavlede Børn og Arvinger som blev anmeldt at være følgende:
1 Sønnen Torber Andreas Jacobsen gammel 9˝ Aar.
2 Ældste Dater Rise Kirstine Jacobsdatter gammel 11 Aar.
3 Yngste Datter Regine Elisabeth Jacobsdatter gl: 7˝ Aar.
    Alt saaledes som den Kongelige Attest naadigst ..., som Enkemanden .. 20de Fabruari er ... har Acten tilført:
    Vi Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark-Norge, ....». 4

 

  1. Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, 1800.
  2. Kirkebok Ørrland nr. 5, 1826-41: «Begravede og Dødfødte» 1830, folio 422, nr. 58..
  3. Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, 1806.
  4. Skiftekort, Fosen sorenskriveri, 1681-1823, side 2899. Skifteprotokoll Fosen sorenskriveri nr. 10b (1790-1817), folio 975b.. Folketellingen for 1415 Øreland i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30