Sigurd Finnsen Hundorp/Bjørke Nordigard
-(..1429)

>
ff
Tjøstolv [Haakonsen?] Dikter Hundorp[?]. Født omkring 1250. Ombudsmann.
     
f
Finn Tjøstolvsen Hundorp. Født omkring 1275.
 

Sigurd Finnsen Hundorp/Bjørke Nordigard. Død før 1429 på Bjørke Nordigard, Øyer (OP).

Biografi - Biography

Død før 1429 på Bjørke Nordigard, Øyer (OP).

Levde mellom 1353 og 1381.
    Sigurd var gift med Tora Einarsdatter og trolig bror til Alv Finnsen.

    Han overtok Nordigard Bjørke i Øyer.

    En Sigurd Finnsen var vitne på Grytting i Fron 30.03.1353 da Gunnar Erlandsen og hr. Sigurd Havtorsen skiftet arven etter hr. Sigurd Erlandsen og Fru Gudrun Ivarsdatter (DN I 284, «Regesta Norvegica» VI, nr. 205):
  «Vitnebrev om arveforlik, utf av sira Audun Kolbeinsson, Holte Gunnarsson, Jon Erlendsson, Gudmund sløg, Hallvard staur, Sigurd Finnsson, Bård på Ode og Bård på Tokse: Dei var i søvnstua i søre garden på Gryting på Fron.
    Der handtokst Gunnar Erlendsson og Jartrud Pålsdotter, kona hans, med herr Sigurd Havtoresson og lét han få all jord som herr Sigurd Erlendsson og fru Gudrun Ivarsdotter, kona hans, hadde ått på Romerike, Hadeland, Hedmarka og Agder, og laksefisket i Sokndal. Til gjengjeld gav herr Sigurd avkall på all annan arv etter desse to. Freistar Gunnar og Jartrud eller arvingane deira å bryte forliket, forspiller dei alle krava sine på arven, som då skal gå til herr Sigurd. Partane var no forlikte om det godset som herr Sigurd Havtoresson hadde hatt hittil.
    Besegla av Gunnar og utf.»

    Det er nok samme mann som i en 6-mannsdom på Kvarberg i Vågå 16.05.1381 ble dømt til å betale 3 stykke klede og 26 øresbol jord i Birke (Bjørke) på Tretten i drapsbøter som han løste inn med 3 merker gull, slik at han fikk tilbake Bjørke (DN VI 303, «Regesta Norvegica» VII, nr. 947):
  «Domsbrev utst av Sigurd Alvsson, Jon Olavsson, Nikulas Toresson, Torstein Håvardsson, Asle Sigurdsson og Gudbrand Håkonsson:
    De var på Kvarberg hallvardsmesse [15 mai] 1381 for å fastsette bøter for Sigurd Sigurdsson, som Sigurd Finnsson drepte uforsettlig.
    Bøtene ble satt til 23 stikker godt klede og 6 øb i Børke i Tretten til Cecilia Håreksdatter, med ja og håndslag fra henne, i innløsning for 5 mark gull.
    Beseglet av utst.»

    Nordre Bjørke var en av de gårdene som Synnøve Ivarsdatter og Gunnar Ivarsen arvet etter Hustru Gjertrud Paalsdatter.

    20.03.1380 ga Sigurd Finnsen ifølge et diplom fra Teige i Fron gården Veikle i Kvam til en Gunnar Ivarsen (DN VIII 204, «Regesta Norvegica» IV, nr. 847):
  «Gavebrev utst av Sigurd Finnsson:
    Han har gitt Gunnar Ivarsson så mye jord som han eier i Veikle i Kvam.
    Beseglet av utst, Einar Petersson og Erling Finnbogesson.»

    Sigurd må ved denne tid ha vært en gammel og barnløs mann. Gunnar, som mottok gaven, må ha vært hans farbrors (Guttorm Tjøstolvsen) dattersønn. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 43, 46-49, 62.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30