Zacharias Botten

Klokker.

>
       
   
Gift .
Salomon Zachariasen Botten. Klokker.
Født omkring 1625.

Biografi - Biography

Klokker.

Levde 1657 på Botten, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Navnet, som uttaleles Båttn, dativ Båttna, ble skrevet Båtten i 1723. Det kommer antagelig av en botn, et søkk i landskapet, trolig bekkdalen ved de gamle husene. Man kan ikke finne gården i de eldste dokumentene. Det er litt merkelig så nær den ligger kirken. Det kan tenkes at Austerlydh som er nevnt i skattemanntallet i 1520 kan være Øvstlia under prestegården, og at denne gården da kan ha vært sammen med Øvstlia. Utenkelig er det da ikke at det har vært prestegård, og derfor slapp å betale skatter. I alle fall var det senere klokkergård, og har nok i eldre tider hatt noe med kirken å gjøre.

    Det er først i 1611 vi kan finne noe om gården Den er da en ødegård, altså heller liten, så den kan ikke være så gammel om den ikke er utskilt fra Øvstlia. Brukeren het da Olluff Båtten. I 1630 er gården verdt 1 øre, altså fortsatt liten. Det står ikke noe om hvem som er bruker på den tiden. Under folketellingen i 1645 eller 1647 er gården ikke nevnt, så gården må være forlatt, om den da ikke var prestegård, men det er lite trolig.

    "
Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381).

    Men i 1657 er det i alle fall folk her, og mannen som bor her da, er klokkeren i bygda, Zacharias, og han har 15 hester og kyr, ingen sauer, men 5 geiter og svin.

    Han hadde nok da vært klokker i lang tid, for alt i 1665 har sønnen Salomon overtatt Botten. 1

 

  1. Kvegskatt 1657. Trondheims lehn, Y Gauldal fogderi (Lensregnskap Trondheims len, eske 130, legg 7, bilde 381). Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 129.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30