Salomon Zachariasen Botten
1625?-
Klokker.

>
       
f
Zacharias Botten. Klokker.
 

Salomon Zachariasen Botten. Født omkring 1625. Klokker.
Gift .
Ingeborg Salmonsdatter Botten.

Biografi - Biography

Klokker.
Født omkring 1625.

Levde 1666 på Botten, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Ved manntallene i 1664-66 har sønnen Salomon overtatt gården.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328.

    Han er 41 år, men har herken sønner eller drenger med seg.
    Gården er fortsatt på 1 øre.

    Salomon har fjortsatt gården i 1667.


    "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 105a..

    Det er kongen som eier det meste av gården (15 ml.). Som vist nedenfor hadde eieren gitt kongen disse 15 ml. mot å være skattefri. Ved siden av kongen eide Israel Hostad 9 ml., selv eier Salolom intet. Skatten var:

  «Leding 16 sk.
    Tiende, bygg ½ td.
    Smaa tiende 16 sk.
    1 engeslett (Bruøya), 16 sk.»
Så står det:
  «Denne mand haffer indbemelte 15 ml. til kongen, foræret
    med den Wilchor at hand hans lifstid schattefri motte være».

    "
Fogderegnskap Gauldal fogderi 1690-91 - A Matrikkel Gauldal 1690 - Holtaalen tingsted - Bilde 220.

    I 1690 har det blitt nye eiere av gården. Daniel Klingenberg har nå overtatt den del som kongen eide, og Peder Tronsaune eier de andre 9 ml.. Men der er ikke greit å være Salomon. I 1693 er han ute i hardt vær. Bendix Muus har kjøpt Botten, men han klager til futen over at han som bor der (Salomon), ikke vil flytte fra gården. Futen tror vist ikke så mye på Muus, for han sier at han ikke har sett noe «adkomstbrev», og intet er ført til tings, og «ingen udsigelse er begjæret». Ellers har futen hørt at gården ikke har kommet fra den tidligere brukeren på lovlig måte, så han kan ikke foreta utkasting.

    Den tidligere brukeren, Salomon Zachariassen, sender en utredning. Han sier her at han har bodd på gården hele tiden. Hans far hadde gitt gården til kronen mot å slippe landskyld. Det hadde futen lovet ham, men hadde ikke etterkommet løftet. Gården ble så solgt til Daniel Klingenberg, som så solgte den til magister Nils Muus..Salomon sier videre at han i lang tid har forestått klokkerembetet, men ikke nydet «den ringeste frihed». Stiftsamtmannen overlot tvisten til retten, og sier at « - - hafuer fogeden Lars Tønder hannem at assistere saa hand for sit klokkerembede af almuen en nogen løn maa erinde».

    Men han forsvinner ut av historien Trolig var han nå gammel. Og når han ikke hadde sønner i 1665 og da var 41 år, ser det smått ut. I alle fall er det en ny eier på gården i 1701, nemlig Hans Arnesen. Gården står da nevnt som klokkergård, så det er trolig at Hans også var klokker. Hans er da 50 år, og har sønnen Peder som er 12 år..Om det var slektskap mellom Salomon og Hans vet vi ikke, han kunne ha vært hans svigersønn. 1

 

  1. Prestenes 2. manntall i 1666: 31 Dalene prosti, Holtaalen prestegjeld, Holdtaalen sogn, folio 328. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0051 - Gauldal fogderi 1667, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 105a.. Fogderegnskap Gauldal fogderi 1690-91 - A Matrikkel Gauldal 1690 - Holtaalen tingsted - Bilde 220. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, side 129-130.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30