??? Guttormsdatter

       
f
Guttorm Eiriksen. Født omkring 1285. Død omkring 1349. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
m
Elin Olavsdatter. Død omkring 1349.

    En datter (med ukjent navn) til Guttorm Eiriksen (~1285 - ~1349) og
                                                         Elin Olavsdatter (~1317 - ~1349).

    Hun var trolig gift med Peder Olavsen, antagelig væpner, nevnt i 1339.

    De hadde sønnen Olav, nevnt 1365-82, gift med en Simonsdatter.

    Hvor det gods som tilfalt den fjerde, ukjente datter som var oldemor til Henrik Jensen lå, vet vi ikke, men Henrik Jensens etterslekt hadde i alle fall senere jordegods på Opplandene, og dette godset kan godt ha blitt arvet i direkte slektslinje, da det ikke inngår i Herr Benkt Harniktsens etterlatte gods som Henrik Jensen arvet en femtepart av. 1

 

  1. Geirr I. Leistad: źNesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid╗, Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 340.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29