Gjardar Guttormsen
-1349?

       
f
Guttorm Eiriksen. Født omkring 1285. Død omkring 1349. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
m
Elin Olavsdatter. Død omkring 1349.

Gjardar Guttormsen. Død omkring 1349.

Biografi - Biography

Levde 1348.

    Gjardars foreldre var Guttorm Eiriksen (~1285 - ~1349) og
                                        Elin Olavsdatter (~1317 - ~1349).

    Han nevnes sammen med sin bror, sira Olav, og moren i et brev av 07.03.1348 (DN IV 324, «Regesta Norvegica» V, nr. 1028).

    Ingen av sønnene er omtalt senere, og arvegangen viser at de heller ikke kan ha hatt etterkommere. 1

 

  1. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 315, 318, 322.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29