Olav Guttormsen
1310?-1349?

       
f
Guttorm Eiriksen. Født omkring 1285. Død omkring 1349. Sysselmann. Riksråd. Ridder.
m
Elin Olavsdatter. Død omkring 1349.

Olav Guttormsen. Født omkring 1310. Død omkring 1349. Prest.

Biografi - Biography

Levde mellom 1338 og 1348.

    Olavs foreldre var Guttorm Eiriksen (~1285 - ~1349) og
                                    Elin Olavsdatter (~1317 - ~1349).

    Fra Henning Sollieds «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter -
III Sudrheim-ætten. 2»:
  «Sira Olav var i 1348 korsbror i Oslo, og er sannsynligvis identisk med en Olav Guttormsson som i 1338 synes å være i tjeneste hos biskop Salomon av Oslo (DN VIII 113). Da han dengang ikke tillegges sira-titel, har han ennu ikke vært presteviet, og var sikkert ganske ung.»

    Sira Olav og hans bror Gjardar nevnes sammen med moren i et brev av 07.03.1348 (DN IV 324, «Regesta Norvegica» V, nr. 1028).

    Ingen av sønnene er omtalt senere, og arvegangen viser at de heller ikke kan ha hatt etterkommere. 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 268-69. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 315, 318, 322.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29