Arnbjørn Sunnulvsen
1372?-1432

ff
Ivar ???.
     
f
Sunnulv Ivarsen. Væpner. Sysselmann.
 

Arnbjørn Sunnulvsen. Født omkring 1372. Død 1432. Biskop på Hamar.

    Arnbjørn var sønn til Sunnulv Ivarsen (nevnt 1383-1412) i hans første ekteskap.

    Han var biskop på Hamar i 1420 (DN XXI 283).

    Arnbjørn levde til ca. 1432.

    Navnet Sunnulv er meget sjeldent. Det må derfor kunne antas at Hustru Jorunn var søster til Herr Arnbjørn Sunnulvsen, som var prost ved Apostelkirken i Bergen i 1398 og senere, og i 1420 ble biskop på Hamar, i hvilken stilling han synes å være død i 1432. 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - I Rømer-Gyldenløve», N.S.T. VI (1937-38), side 268. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 400.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29