Eldrid Eiriksdatter

>
       
   
Gift Steinar Østensen [Bratt]. Sysselmann i Sødre Gudbrandsdalen.
Født 1390.
Død omkring 1450.
Gjertrud Steinarsdatter . Død omkring 1500.

Levde mellom 1420 og 1440.
    Eldrid nevnes mellom 1420 og 1440.

    Steinar og Eldrid hadde følgende barn (minst):
Gjertrud, til Bjørke, gift med Paal Amundsen Alme/Bø, nevnt 1490-91, døde ca. 1500.
Gudrid, nevnt i 1515.

    I et vitnemål på Vågå 04.03.1525 dokumenteres at datteren Gudrid på Bjørke hadde gitt sin slektning Eirik Eilivsen et kvernstøde under gården Øverøy i den nordre gården (DN III 1097).
    Det er klart at Gudrid ikke levde da diplomet ble skrevet.

    I et utrykt diplom skrevet på Listad i Fron 29.09.1515 står det:
  «Erkebiskop Erik i nærvær av velbårne Hr. Nils Henriksen kongens hovmester i Norge kunngjør at Gørid Bjørke gjorde bytte med sin søsterdatter Karine på Alm, så den lengstlevende skulle eie den annens gård idet (dog?) Gørdis landbo Havik skal besidde Bjerke i 8 år efter hennes død mot å gi Karine landskyld.»

    I et diplom fra 11.06.1440 bevitnes at Steinar Østensen med sin hustru Eldrid Eiriksdatters samtykke solgte 7 spann i Bregdom i Oppdal til Hallvard Eiriksen «som erikr hudsatt atte». Dette er vel opphavet til at Eldrids far skulle kunne være Eirik Hudfat (DN XXI 386):
  «Thett skall allom godhom mannom kunigt Wæra som thetta breff sea ædher høra, At iak steinar estensson Widherkennis thes mædh thesso mino opno breffue At iak mædh minne ækta quinno ældridho ericxdottr fullom Wilia och samptykt hafuer sælt haluorde ericxsyni vij spanna leigho J brægdøm som liggr J Wpdale nordan dofra fiæll J trondeims biskupsdøme som erikr *hudsatt atte: frælsa Heimola och akærolausa fyr huariom manne mædh allom lutum och lunnendom som ther till liggia och leghit hafua fra forno och nyio Wtan gardz och jnnan eingo Wndan skyldo honom till æuerdeligha eigho och ales affrædhis och hans æruingiom. Jtem Widherkennis iak j thesso mino breffue, at iak hefuer Wpborit aff haluorde fyrnænpdom førsta pænning och sidharsta och alla ther j millom æpter thy som j Waart (koup) kom fore adhrnænpta vij spanna leigho j brægdom Och till thes mera sannind her Wm sette thessir godhir mæn olafur bardasson och stein Amundhasson, som eldridho minne samptykt och handrband sagho och hørdo, sinn Jncigle mædh mino fora thetta breff som scriffuet War a laugherdaghin næsta fore botolffs Waku Anno dni: Mo cDo xlmo.»
Kilde:
«Avskrift med G. Schønings hånd i Langebeks Diplomatarium i Rigs-arkivet, København. - I Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek,København, fins et utdrag med samme hånd, hvor det står: Steinar Estensson haver solt 7 Spand i Brægdom i Wpdall nordan Dofra-fiæll i Trondems Biskopsdømme, som Erik Hudfatt atte. Aar 1440.»
Sammendrag:
Steinar Øysteinsson, med samtykke av sin hustru Eldrid Eiriksdotter, solgte Hallvard Eiriksson 7 spannsleier i Bregdom i Oppdal i Trondheims bispedømme, som Eirik Hudfat hadde eid, og fikk full betaling. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II (1968), side 52. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 48.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30