Haakon Tjøstolvsen Hundorp
1275?-1330?

       
f
Tjøstolv [Haakonsen?] Dikter Hundorp[?]. Født omkring 1250. Ombudsmann.
 

Haakon Tjøstolvsen Hundorp. Født omkring 1275. Død omkring 1330. Lensmann.

Biografi - Biography

Levde 1323.

    Haakon var sønn til Tjøstolv [Haakonsen?] Dikter (~1250 - >1330).

    Han var lensmann og er nevnt første gang i et brev skrevet på Rindal i Øyer 07.05.1323 Han kjøpte da et halvt øresbol i Rindal av sin farbror Bjarne (DN II 149, «Regesta Norvegica» IV, nr. 220):
  «Allum mannum žæim sem žætta bref sea edr hœyra sendr Žorlæifuer prestr a Foghaberghi Botolfuer prestr j œya Erlændr prestr vikarius q. g. ok sine ydr gerom mer kunnict at mer varom j hia j Rindar dalle a laugherdaghen nesta eftir hælgha žorsdagh a iiii are rikis vyirduleghs herra Magnusar Noreghs Suiæ ok Gota kononghs at žæir toko handom soman Hakon Žostolfs sun ok Biærne fadur broder hans med žui skillorde at Biærne višr gek at han hafdi allæ penigha firir halfs œyris boll j Rindrdalle. ok fiordonggen or kuærnhussinu j Megn žui er han hafši sællt hanum ok till sanz vitnis burdr sætu mer vor insiglli firir žætta bref er gort var dagh ok tima sem fyr sæghir.»     Sammendrag:
  «Vitnebrev om salg fra Torleiv prest på Fåberg, Botolv prest i Øyer og Erlend vicarius: De var samme dag på Rindal, da Haakon Tjøstolvsen og Bjarne, hans farbror, håndtokes, og Bjarne vedgikk å ha fått full betaling for ½ øresbol i Rindal og fjerdedelen i kvernhuset i Megn, som Haakon hadde solgt ham.
    Beseglet av utstederne».

    Å være lensmann på den tiden var et viktig ombud. Han har således vært en fremstående mann i Sørdalen, og en skulle ha ventet å finne navnet hans flere ganger. Det var meget vanlig å få lensmannen til å ordne med gårdshandler og å sette opp brev. Men vi finner ham bare nevnt en gang til, på Farestad (Forresgtad i Venabygd) der han setter opp et brev om en arvesak som gjaldt Bø 29.05.1330 (DN VI 136, «Regesta Norvegica» IV, nr. 750):
  «Provsbrev fra Håkon Tjostolvsson, Guttorm Eirikssons lensmann:
    Han var på Fåråstad i Venabygda, da brødrene Guttorm og Helge på egne og faren Jons vegne, og på den annen side [Simon?]1 og Odd i ombud for Ogmund Halldorsson, møtte i en strid om 10 øb i Bø i Venabygda, som brødrene bodde på. Brødrene førte vitnene Sunniva og Olov Erlingsdatter på at Ogmund Hallvardsson [utydelig i original, kan være Haldorsson] tidligere hadde vedgått at Jon og sønnene eide jorden.
    Beseglet av utstederen, Sigurd slu, Trond på Steine, Bergsvein på Fåråstad og Håkon på Lunde.»

    Han må da trolig ha gått bort omkring denne tiden, muligens allerede samme år.

    Haakon hadde antagelig sønnen
Ca. 1310: Alv Haakonsen Hundorp, nevnt i 1341 (DN III 207) og 1345 (DN II 271).

    Alv eide jord i Rindal etter sin far. 12.06.1342 hadde han på Rindal i Øyer gjort makeskifte med Olav Niculassen (trolig sønn til Niculas på Alme, nevnt i 1330), slik at Alv fikk 7 øresbol i Rindal mot at Olav fikk 1 markebol i Brekke. Alv skulle dessuten betale et mellomlegg som (sysselmannen) Guttorm Eiriksen og Alv Finssen skulle avgjøre størrelsen på (DN II 249).
    Dette ble gjort 13.12.1342, da sysselmannen skrev en bekreftelse på dette. Antagelig var Olav Niculassen svoger til eller på annen måte i slekt med Alv (DN II 252).
    25.02.1345 fikk Alv Haakonsen fullmakt av Alv Finnsen til å «tiltale de menn som hadde talt ille om han i Gutttorm Eiriksens syssel». Det fremgår ikke hvor brevet er skrevet, men det finnes i gårdsarkivet på Rindal (DN II 268).
    Siste gang vi finner noe om Alv Haakonsen, er i et diplom han er med å skriver på Brettingen i Ringebu 17.03.1345 (DN XIII 19).
    Det ser derfor ut til at han strøk med høsten 1349. Han har trolig hatt barn, men en kan ikke se at noen av disse har levd etter ham. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 43-45, 62.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29