Erich Olsen Fævaag
1662?-1710
Festebonde.

>
       
f
Ole Olsen Jämpt Fævaag. Født omkring 1625. Festebonde.
 

Erich Olsen Fævaag. Født omkring 1662. Død 1710 på Fevåg, Stjørna (ST). Festebonde.
Gift .
Iver Erichsen Fævaag. Inderst.
Født omkring 1694.
Død 1767 på Høyvåg, Råk Ytre, Stjørna (ST).
Begravet 01.11.1767 i Viklem kirke, Ørland (ST). 1

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1662.
Død 1710 på Fevåg, Stjørna (ST).
Begravet 31.08.1710 fra Bjugn kirke, Bjugn (ST). 2

Levde 1701 på Fevåg, Stjørna (ST).
    Erich, som vi finner under «Fævog» i manntallet fra 1701, har da sønnene Ifver og Ole, henholdsvis 7 og 2 år gamle. Det er derfor overveiende sannsynlig at han er far til Ifver Erichsen som vi finner på gården senere i århundret.

    Erich var var nok sønn til Ole Olsen «Jämpt» og født omkring 1662 på Fævog.


    "
Manntallet i 1701, 12.1.5 Fosen fogderi, Ørland prestegjeld, folio 139-140.

Opsiddernis eller Leilendingeris Stand og Vilkaaar
    Ved gemeen Bondehefd
Gaardenis med Alle Platsenis Nafne:
    Fævog ibm.
Opsiddernis eller Leilendings Nafne - Deris Alder:
    Erich Ollsøn - 39.
Deris Sønners Nafne og hvor de findis - Deris Alder:
    Ifver - 7, Ole - 2.
Tieniste Karle eller Drenge - Deris Alder:
    Tosten Ollsøn Fød i Ørchedallen - 16, Jon Steffensøn Fød i Sognet - 17.»

    Han hadde følgende barn (minst):
Ca. 1694: Ifver, gift med Anne Valborg Nilsdatter Fævaag.
Ca. 1699: Ole.
Ut fra oppgitte faddere i kirkebøkene hadde han antagelig også følgende barn:
Anne, gift i 1729 med Hans Nielsen Fævog.
Hans.
Anders, gift i 1726 med Dina Tallachsdatter.
Ingeborg.

    1725: Ole Hansen Fævogs datter Maren døpes 12. søndag etter trefoldighet.
Blandt faddrene finner vi Ifver Erichß Fævaag, Ane Erichsd. Fewog og Ane Nielsd. ibid (Kirkebok nr. 1, folio 228).
    1726: «Dom 4 a Trinit udj Wechlem. Copul. Anders Erichsen Fævog med Dina Tollachsdatter» (Kirkebok nr. 1, folio 236). Han kalles Anders Sivertzen ved forlovningen 1. søndag etter påske!
    1726: Siver Ba.ets [Baret, Agdenes?] sønn Niels døpes 19 søndag etter trefoldighet.
Blandt faddrene finner vi «Ifver og Hans Erichsønner Fewog» og Ane Nielsdatter Fewog (Kirkebok nr. 1, folio 239).
    1729: «Domin 5 p. Epiph. udi Wechlem. Despons. Hans Nielß Fævog med Ane Erichsd. ibid».
Forlovere var Johan Arent og Jon Knudsen (Kirkebok nr. 1, folio 260).
    1730: Anders Fævogs datter Marith døpes nyårsdagen 1730 samtidig som Erichs sønnesønn, Torber Iversen, døpes. Faddrene er Joen Pedersen og M... Erichß Fævog, Kirsten Jacob Fæevogs, Ingebor Erichsdatter ibid og Ane Ol... ibid (Kirkebok nr. 1, folio 266).

    Erich døde i 1710 og ble begravet 31.08.1710.

    I 1709 fikk Erich en «uekte» sønn med Guri Larsdatter kalt Lars. Det er vel trolig at hans hustru da var død.

    "
Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 1, 1709.

    Feria Nativit: 1ma. Pastor forrrettet Tiæniste i Wechlem.
Christend effter ... Erich Olsøns og Gurj Larsß Datters uægte Barn af Fævog kaldet Lars.

    Erich døde på Fevåg i 1710.


    "
Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 8, 1710.

    «Dom: 11ma post Trinit: Tienißten forrettet i Buignen.
Gravlagt Erich Olsen Fævog gammel 44 Aar.» 3

 

  1. Kirkebok Ørland nr. 3, 1767-1818, Kronologisk liste, 1767.
  2. Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 8, 1710.
  3. Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall, 30.3 Ørland prestegjeld, folio 88. Manntallet i 1701, 12.1.5 Fosen fogderi, Ørland prestegjeld, folio 139-140. Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 1, 1709.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30