Ole Jørgensen Ramnan Nordgården
1714?-1778

       
f
Jørgen Olsen Bjørgan Ustgården. Død før 1723 på Ustbjørgan, Bjørgan-gårdene, Haltdalen, Haltdalen (ST).
m
Marit Sivertsdatter Bjørgan Ustgården. Født omkring 1677. Død 04.02.1780 på Ustbjørgan, Bjørgan-gårdene, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Ole Jørgensen Ramnan Nordgården. Født omkring 1714 på Ustbjørgan, Bjørgan-gårdene, Haltdalen, Haltdalen (ST). Død 24.01.1778 på Nordgården, Ramnan, Ramlogårdene, Haltdalen (ST).
Gift Marit Pedersdatter Flatbergeng. Født omkring 1718.
Død 17.03.1784 på Flatbergeng, Ustgården, Flatberg, Haltdalen (ST).
Begravet 21.03.1784 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1
Berit Olsdatter Ramnan Nordgården. Født 1759 i Nordgården, Ramnan, Ramlogårdene, Haltdalen (ST).
Døpt 1759 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 2

Biografi - Biography

Begravet 15.02.1778 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 3

    Ole var sønn til Jørgen Olsen og Marit Sivertsdatter på Bjørgan Ustgården.

    Hans mor var i 1. ekteskap gift med Ole Andersen Bjørgan som det ble holdt skifte etter i 1712. Hvor familien bodde er uklart, men det er trolig at han vokste opp på Bjørgan.

    Ole giftet seg med Marit Pedersdatter Høen som var enke etter Johannes Rasmussen. Det var Johannes som hadde kjøpt Nordgården, og Marit arvet gården etter ham.

  "
Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, matrikkelgård no. 547-48 Ramlo og Ramnan, side 154.

«Gaardenes Navne og Matriculs No:
    547 Ramloe [Ramlo]
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Selv Eyer
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    M Jon Gulbrandsen, Annne Andeersdatter
    M: Peder Petersen, Kari Jonsdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    B: Kari Jonsdatter
Tilsammen
    5
Gaardenes Navne og Matriculs No:
    547 Ramloe [Ramnan Nordgården]
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Selv Eyer
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    M: Ole Jørgensen, Marit Persdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    Børn Jørgen, Peder Marite
Tilsammen
    5
Gaardenes Navne og Matriculs No:
    548 Ramloe [Ramnan Ustgården]
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Selv Eyer
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    M: Joen Bersvensen, Kari Ingebrigtsdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    Børn: Bersvend, Ingebret, Giertrue, Malena
Huusmænd og Inderster med Deres Børn og Navne
    Hmd: Gunner Selbygd, Guri Bersvendsdatter
    Encken Berethe Sandkeng
    Barn Helle OLsdatter
Tilsammen
    10».

    Ole døde i 1778:


  "
Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1778, folio 165b, nr. 3.

    «Dom Septuagesima Bnd Holtaalen Begravne Gaard-Manden Ole Jørgensen Ramnoe,
Død den 24de Januar: gammel 64 Aar».

    Det ble holddt skifte på Ramlo etter Ole 02.04.1778.


  "
Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 6 (1777-1782), folio 236b.

  "
Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 2967.

    Ved skiftet etter Oles død ble gården og løsøret satt til 454 rdl, men det var også gjeld, således en pantobligasjon til madam Bildhøe på 260 rdl. Til deling var det 152 rdl.

    Sønnen Jørgen fikk i 1786 skjøte på gården av de andre arvingene etter faren for 286 rdl. Skjøtet er riktignok kun på 21 marklag, men han fikk nok tak i resten av gården også.

    Da Olle døde i 1773 forlangte Borchgrevink fradelt de 2/3 han eide i gården. Det ble først oppgått merking i utmarka ved Drøya. Her nevnes flere merkepunkter, således Storhæsiedalen, Stormyra, Trettebekken (det hadde vært trette om slåtten her) og Gruveveien. Dette var trolig veien som kullkjørerne fra Tydalsmarka brukte når de kjørte kull til hytta. De kom over Midtaune, Tronsaune, opp mot Gronsevollen, Kjelsåstjernet mellom Grønfjellet og Fratlen, og ned Drøydalen. Samme vei brukte Tamlaget delvis når de flyttet på Skjelåvollen. Videre har vi Djupmyra. Så nevnes Anders Bille og Ole Henningsen som tilstøtende eiere. Husene på gården skulle også deles. Enken skulle ha «stuen, foerhuset og medstående høihus». Hytteskriveren skulle ha «- den nordre stue, en stenstald m/lem og 2 gamle høilader».

    Den gamle slekten på Ramnan ble sterkt svekket etter svensketoget i 1718-19, og Gudbrand, som da hadde gården, måtte levere fra seg Nordgården. I 1750 finner vi derfor en Olle her. Det er trolig Olle Larsen med kona Mari Eriksdatter. Man kan ikke være sikker på hvor han kom fra. Men andre eide gården, i alle fall en stor del av den. Spesielt hytteskriver Borchgrevink eide mye. 4

 

 1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1784, folio 165b, nr. 8.
 2. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Døbte», folio 27, nr. 56.
 3. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1778, folio 165b, nr. 3.
 4. Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, matrikkelgård no. 547-48 Ramlo og Ramnan, side 154. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1778, folio 165b, nr. 3. Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 6 (1777-1782), folio 236b. Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 2967. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 284.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29