Sigrid ???
-(..1531)

>
       
   

Sigrid ???. Død før 1531 i Enånger (X).
Gift Nils Bjørnsson. Død før 1531 i Enånger (X).
Kirstin Nilsdatter.

Biografi - Biography

Død før 1531 i Enånger (X).

    Sigrid og Nils hadde antagelig følgende barn:
Biørn, til Lunda, kjent 1571-91.
Per, til Djurstad, kjent 1571-93.
Kirsten, gift med Peder Örjansson på Hov i Hackås (Värmland). 1

 

  1. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 33.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30