Nils Bjørnsson
-(..1531)

>
       
   

Nils Bjørnsson. Død før 1531 i Enånger (X).
Gift Sigrid ???. Død før 1531 i Enånger (X).
Kirstin Nilsdatter.

Biografi - Biography

Død før 1531 i Enånger (X).

    Sigrid og Nils bodde i Enånger i Hälsningland.

    Skiftebrevet fra 1531 etter Sigrid og Nils ble oppbevart på Hov til 1829 da det ble deponert i Riksarkivet:
  «För alle the gode men thette bref hande före, [...] befiner nih Oloff Mortensson fogde helsingland och gör wettligitt med thette mit [...] opne breff att han för mig opå konges gården Nils Biörnsson och hans hustru Sigrid torsagen näst efter st powilsllffs [...] och begärde skilje ifrån vart [...] i så motto at han feck vara för sig och [...]för gaf jag [...] loff i gode manna närvarelse [...] theres begerilse att wid wart för [... ] sin [...] witnes [...] Nils i Norbo, Per Larsson i Biörke, Per Pålsson i Vade, Morten i Forss i Norala [...] bevise at saa i sanning är trycker under mit signet med för thetta breff som skrifvit är oppå Konges gården anno [...] mdxxx primo».

    Hustru Kirstin er antagelig søster til brødrene Biørn Nilsson i Lunda, kjent 1571-91, og Per Nilsson i Djurstad, kjent 1571-93. Disse har antagelig vært barnløse og har blitt arvet av Kirstins sønner Georg og Jens Pedersønner.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30