Anna Olofsdatter

>
       
   
Gift Peder Andersson [Drake]. Kyrkoherde.
Død omkring 1628 i Brunflo (Z).
Erich Pedersson [Drake]. Lensmann.
Død før 1646 i Marieby (Z).

Levde 1628 i Brunflo (Z).
    Anna og Peder hadde følgende barn (minst):
Erich, lensmann i Brunflo, gift med Elisabet Knudsdatter.
Ursilla, gift på Huusuold (Hudiksvall).
Lisabeth, gift i Hernösand.
En datter som var gift med sorenskriveren Jenns Michelsson.

Da Ursilla og Lisabeth var gift i «utlandet» ble 1/6 av deres arv etter faren inndratt til den danske kronen (tingsvitne på Lockne ting 24.07.1629).

    Anna avga etter Peders død en supplikatz til den danske regjeringen om beskyttelse av gården Berge «som var her Peder Anderssons rette uförbrötne odel», og som man vill ta fra henne.

    Det er trolig at Olof Petri Drake, som var kyrkoherde i Brunflo fra 1629 til 1658, var Peders sønn. 1

 

  1. Leonard Bygdén: Härnösands Stifts Herdaminne, Bind I, 1923, side 156. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 124.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30