Peder Andersson [Drake]
-1628?
Kyrkoherde.

>
       
   

Peder Andersson [Drake]. Død omkring 1628 i Brunflo (Z). Kyrkoherde.
Gift Anna Olofsdatter.
Erich Pedersson [Drake]. Lensmann.
Død før 1646 i Marieby (Z).

Biografi - Biography

Kyrkoherde.
Død omkring 1628 i Brunflo (Z).

Levde 1581 i Brunflo (Z).
    Peder var kyrkoherde i Brunflo, Jämtland, 1581 - 1628.

    I registeret over «Sexårsgärden» i 1314 (DS III 1946) opptas «Brunflo cum annexa». Med annekset menes antagelig Marieby, da Lockne allerede var eget pastorat. Näs og Hackås utgjorde da som nå et pastorat for seg. Da «Trondhjems reformering» i 1589 ble innført i Jämtland, omfattet denne også Brunflo. Gudstjeneste skulle holdes hver søn- og helligdag, med unntak av 3. dag jul, påske og pinse, da gudstjenesten skulle holdes i Marieby.

    I fortegnelser av Tunæus og Biberg over Brunflos kyrkoherder forekommer en Peder Olai Drake som kyrkoherde i Brunflo før Peder Andersson. Han er ikke funnet i kjente handlinger, det er derfor trolig at han er identisk med Peder Andersson. Det er ikke funnet noe brev mellom 1572 og 1581 som opplyser noe om hvem som var kyrkoherde i Brunflo.

    Sammen med prosten Eric Mogensen i Oviken og kyrkoherden Lauritz Mogensen i Rödön var han tilstede som presteskapets representanter fra Jämtland ved kongehyllningen i Oslo 08.06.1591.

    Antagelig ble han prost i Jämtland etter superintendenten Jonas Palmas' flukt i 1613. Han anvender denne tittel i mars 1614 ved underskrift av et utflytningsbevis for Ingeborg Carlsdotter, som vil reise til Trondheim for å søke seg en god tjeneste.

    Herr Peder kalles «gamell prousten» i 1620 da han installerer herr Oluff Nielsen som sogneprest i Alsen.

    Antagelig døde Peder i 1628. 1

 

  1. Leonard Bygdén: Härnösands Stifts Herdaminne, Bind I, 1923, side 151-152, 155-156. Bertil Hasselberg: Supplement til Leonard Bygdéns bok i «Forum theologicum» XXI (1964), side 77. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 124.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30