Johan Adrian Nielsen Grønaas/Rakfjord
1858-1909

>
ff
Hans Peder Hansen Tennæs/Langstrand. Født 1789 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR). Død 02.08.1871 på Rakfjord, Tromsøysund (TR). Festebonde.
fm
Margarethe Maria Pedersdatter Kaldsletten. Født 1789 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
mf
Johannes David Abrahamsen Røsnæs/Sletnæs. Født 1796 på Røsnes (Russenes), Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 26.03.1872 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Postbonde.
mm
Anne Adriansdatter Tennæs. Født 02.07.1796 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
f
Niels Hansen Grønaas/Rakfjord. Født 1819 på Langstrand, Sletten (Sletnæs), Balsfjord (TR). Død 25.12.1881 i Rakfjord, Tromsøysund (TR). Gårdbruker.
m
Elen Sophie Johannesdatter Sletnæs/Rakfjord. Født 23.04.1826 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 02.04.1893 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).

Johan Adrian Nielsen Grønaas/Rakfjord. Født 16.03.1858 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR). Død 20.01.1909 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Født 16.03.1858 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR).
Døpt 14.06.1858 i Balsfjord (TR). 1
Død 20.01.1909 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.02.1909 på Gaasvær, Tromsøysund (TR). 2

Flyttet 1868 fra Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR) til Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Levde 1900 i Rakfjord, Tromsøysund (TR).

    "

    Johan Adrian ble ikke hjemmedøpt.

    Da han ble døpt i kirken var følgende faddere:
Lars Adriansen Skjæret, Kone Kirsten Hansdatter og «Forældrene».
- Kirsten var søster til Nils og gift med Lars Adriansen.

    I 1865 var Johan Adrian 8 år gammel og bodde hjemme hos sine foreldre på Grønaasen.

    Johan giftet seg i 1882 med Hanna Jensdatter fra Strand i Skulsfjord. Hun var søster til Berntine.

    Han ble boende på hjemmeplassen.

    Hanna og Johan hadde barna:
1884: Nils Edvard.
1887: Nikoline Josefine Gerharda.
1890: Helga Jensine Andrea.
1892: Alvin Edor Jentoft, overtok bruket etter faren,
         solgte sin del av Rakfjord i 1921 og flyttet til Tromsø.
1894: Johan Hagerup, bodde i Tromsø.
1896: Jens Ludvik.
1898: Anna Kristofa Bernhardine.
1900: Ingvald Haakon.
14.08.1902: Aminda Kristine, gift og bodde i Holland. Hun døde barnløs i 1986.

    Etter at hans mor, Elen, døde ble Myran i 1893 utskilt som 1/3 av gården. Han drev resten av bruket i Rakfjord sammen med sin bror, Andreas, som felleseie.

    Ved folketellingen i 1900 var Johan Adrian selveier på Rakfjord, gårdsnr. 77, bruksnr. 1. Han var «Fisker og Gaardbruger». Hans hustru var Hanna Jensen, født i 1859, og «Gaardmandskone». De hadde barna Nils Edevardt (født i 1884), Nicoline Josefine (født i 1887), Hælga Jensine Andrea (født i 1890), Alvin Edor Jentoft (født i 1892), Johan Hagrup (født i 1894), Jens Ludvik (født i 1896), Ana Kristofa Berenhardsen (født i 1898) og Ingval Haakon. Timine Johane Jensine Tronsen, født i 1846, bodde hos dem til offentlig fattigunderstøttelse.

    Hanna døde i Rakfjord i 1904.


    Johan Adrian døde 20.06.1909, og det står i kirkeboken:
    «Faldt paa isen (-?-) og slog sig, døde 5 timer efter faldet. Bevidst den hele tid.»
Han oppholdt seg i en liten bod straks inntil våningshuset, og det er sannsynlig at han holdt på med slakting siden det er gjengitt muntlig. Han skulle skynde seg inn, kanskje hadde han skåret seg, men falt så på isen. Det er ganske sikkert at han må ha brukket ett eller flere ribben og fått skader i en lunge. Han ble liggende på kjøkkengulvet. De to eldste barna, Nils og Nikoline, var ikke hjemme. Datteren Helga var da 19 år gammel. Hun varslet onkelen Andreas på nabogården og fortsatte så til Futrikselva (Sør-Hella) for å ringe til legen samt varsle onkelen Hans Peder. Legen kom ikke da han mente at det var lite han kunne gjøre. Det ville jo også ta noen timer å komme seg fra Tromsø og ut til Rakfjorden.

    Han er begravet på Gaasvær, gravnummer H12. Jordfestning fant sted 08.08.1909.

    Skiftet etter Johan Adrian og Hanna ble avholdt i 1911. Døtrene Nicoline og Andrea frasa seg seg da farsarven slik at deres bror, Alvin, skulle kunne drive bruket videre. Rakfjord ble derfor delt mellom sønnen Alvin og Andreas, bror til Johan Adrian, i 2 like deler. 3

 

  1. Klokkerbok Balsfjord nr. 5: «A. Døbte», folio 19, nr. 16.
  2. Kirkebok Tromsøysund nr. 7, 1907-14: «E. Døde», folio 333. nr. 4.
  3. Folketellingen for 1933 Balsfjord i 1865. Folketellingen for 1934 Tromsøysund i 1875 og 1900. Notater fra Evald Rotnes, Kvaløysletta. Brev fra Alvin Andreassen datert 15.3.2006.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11