Anne Grepstad

       
   
Gift Oluf Eidissen Grepstad. Død omkring 1640 på Grebstad, Hillesøy.
Giertrud Olsdatter Grepstad.

Biografi - Biography

Levde før 1641 på Grebstad, Hillesøy.

    Anne som satt som enke på Grepstad fra 1640 må være Olufs hustru.

    Oluf og Anne må vel ha hatt datteren
Giertrud, gift I med Christopher Nielsen, som vel døde omkring 1648 og
                    II med Lars Olsen som hadde Grebstad fra 1652 til han døde omkring 1694.

    "
Fogderegnskap 1640-41, P Troms lehn, Hillsøe Tingstedt (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 28, legg 2, bilde 195).

    Landvare av Grepstad i 1640-41 betales av ĞEnken Anneğ med 1½ våg fisk.
Oluf må nå være død.

    Hun sitter på fortsatt på gården i 1642.

    Vi har ingen opplysninger mellom 1642 og 1645, men i 1645 er det Christopher Nielsen som sitter på hele gården og han betaler skipperskatt.

    Han må ha vært gift med Giertrud Olsdatter som sammen med sine arvinger satt som enke på Grepstad fra 1649. 1

 

  1. Fogderegnskap 1640-41, P Troms lehn, Hillsøe Tingstedt (Lensregnskap, Nordlandenes len, eske 28, legg 2, bilde 195).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22