Synnøve Thorgilsdatter

>
       
   
Gift Anders Anfinnson Soop. Født omkring 1450.
Død før 1511.
Anfinn [Andersson] Soop.

Levde 1460.
Levde 1511 på Undredal, Aurland (SF).
    Synnøve omtales i et diplom datert Oslo 22.02.1511 (DN VI 654):
    «... Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendes j Sogn ...».

    Om hennes slekt vet man intet. Hennes navn kan imidlertid tyde på en mulig forbindelse med ætten «Rustung», hvor navnene Synnøve og Torgil er brukt.

    «Anfinn paa Soop», som bodde i Aurland sogn og var en av de største skatteyterne i Sogn i 1522, var antagelig deres sønn. Denne Anfinn hadde igjen en sønnesønn som også het Anders.

    Fra Adelsprosjektet, redigert av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1988-2000:
    «Hustruer og husfruer kjent i kildene inntil omkring 1540 må alle regnes til adelen. Fra Reformasjonen ble prestenes koner også titulert hustru. Disse kan imidlertid ikke regnes som adelige. Hustruer kjent i tiden ca 1540- til et stykke utpå 1600-tallet kan også ha tilh¢rt adelen, bl.a. under forutsetning at det ikke foreligger grunn for å regne dem som prestekoner. Koner til den alminnelige solide adel ble imidlertid fra omkring 1536 titulert fruer, mens lavadelens koner fortsatt kunne kalles hustruer».
....
    Hustru Synnøve Torgilsdotter, enke etter Anders Anfinnsson Soop, nevnes i 1510 og 1511 (DN VI 653 og 654). På Undredal i Aurland i Sogn».

    Undredal var derfor rimeligvis en «Hustru-gård». 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn - Et supplement, NST Bind II (1930), side 167.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11