Inger ???

>
       
   
Gift Andreas Bøyesen. Parykkmaker.
Andreas Boisen. Parykkmaker.
Død 13.11.1743 i Trondheim (ST).

Levde 1690.
Levde fra 1705 til 1720 i Kristiania (OS).
    Inger og Andreas hadde følgende barn (minst):
Broer, gift 1. gang med Elsebe Maria Rasmusdatter Hagen som døde i 1732.
1705: Nicolai.
Andreas, til Trondheim, gift I: I 1719 med Inger Margrethe Ibsdatter,
                                            II: Ca. 1729 med Bolette Fredriksdatter Helkan.

    Inger var fadder til sin sønnedatter, Inger Cathrine, i 1720. 1

 

  1. Alvin Andreassen, Billingstad (Januar 1999, trykt i Yggdrasil): Antonetta Andreasdatter Boisen (Boysen, Boyesdatter ets.) på gården Nord-Strømmen i Lenvika. Notat fra Ann-Carin Bøyesen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11