Andreas Bøyesen

       
   

Andreas Bøyesen. Parykkmaker.
Gift Inger ???.
Andreas Boisen. Parykkmaker.
Død 13.11.1743 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Parykkmaker.
Levde 1690.
Levde 1705 i Kristiania (OS).

    I Christiania døper en «Parøckmager» Bøyesen og hans hustru, Inger Bøyesen, sønnen Nicolai 22.08.1705. Denne «Parøckmager» het også Andreas.
    Dette må være foreldrene til «vår» Andreas i Trondheim.

    "
Kirkebok Vår Frelsers kirke (Domkirken) i Christiania nr. 2, 1705-30, «Fødte og døpte» 1705, folio 114b..

    «22. Parøckmager Bøyesen og Inger Bøyesens Barn; Nicolai
Faderene, G.chrig Gran Antoni Tonesen, Maren Vrengers, Boet Hendrichsen. -».

    I Trondheim døper en Broer Boysen og hans hustru, Elsebe Maria Rasmusdatter Hagen, et barn i 1718, og deretter flere frem til 1732 da Elsebe døde.

    "

    1718: «F: Broer Bojsen, .M: Elsebe Rasmusdatter. Barnets Nafn Siri Marit.
d=28 døbt av Mag J: Parelios.
(Faddere): Margrete Hans Mort: Sommer, Madame Hans Schultzis, Madmoiselle Hage,
                Proviantforvalter Aage Rasmusen, H: Morten Sommer.
    d: = 25 Junij introduc: af Mag Jens Parelio».

    1732; «5 Febr: Broder Boysens Kones Liig».

    Det er trolig at det er denne Broer som ble begravet i Verdal 07.04.1750, 70 år gammel. (Kirkebok Verdal nr. 2, døde og begravede, folio 287a).

    En Madam Broer Boysen er fadder da Andreas Borch, sønn til Inger Margrethe og hans sønn Andreas, døpes i 1736, så det er vel sannsynlig at Broer også er sønn til Andreas og at han har giftet seg igjen.

    I 1718 døpte også en Rasmus Boysen og hans hustru, Johanna, et barn. 1

 

  1. Alvin Andreassen, Billingstad (Januar 1999, trykt i Yggdrasil): Antonetta Andreasdatter Boisen (Boysen, Boyesdatter ets.) på gården Nord-Strømmen i Lenvika. Notat fra Ann-Carin Bøyesen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22