Allet Madsdatter Lorck

    mf
Otte [Jacobsen?] Lorck. Død omkring 1664. Befrakter, rådmann, fogd, borgermester, kemner, bergskriver, berghauptmann.
 
f
Mads Pedersen. Død omkring 1661 på Karlsøy (TR). Sorenskriver i Strinda, sSkriver i Trondheim, fogd i Troms.
m
Inger Ottesdatter Lorck.
Gift Christen Knudsen. Lensmann, jekteeier.
Født omkring 1633.
Død omkring 1702 på Nordeide, Reinøy, Karlsøy (TR).
Inger Christensdatter Lorck. Født omkring 1670 på Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy (TR).
Død 1748 på Bakkeby, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Begravet 25.03.1748 på Karlsøy (TR). 1

Biografi - Biography

Levde 1650.
Levde 1666 på Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy (TR).
Levde fra 1702 til 1712 på Nordeide, Reinøy, Karlsøy (TR).

    Allet var datter til fogden Mads Pedersen og Inger Ottesdatter Lorck.

    Hun og Christen hadde følgende barn (minst):
Ca. 1664: Knud, 1 år gammel ved manntallet i 1666.
Christen, myndig og på Reinsvold ved morens bodeling i 1712.
Ca. 1670: Inger, gift med Morten Sørensen Hegelund, død på Bakkeby i 1748.
Ca. 1674: Hans, 28 år i 1702.
Ca. 1681: Olle, 21 år i 1702.

    På grunn av høy alder overlot Allet sitt bo til deling 04.07.1712:


    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1700 og 1707-13, folio 177b-178a.

    «Efter forhen Indstendige Begier Indfandt Sig Kungl: Maytr. Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt d = 4 July 1712 paa Norr Ejde hos dend Zielerige qvinde Allet Matsdatter der at eftersee Hendis Boes Meedel, samt og hvis vitbøsttighed(?), hun hos sine Creditorer .... ihenge(?), Saasom hun for hendis høye alder nu icke lenger kand holde vid Jorden, mens agter at begive Sig udj Rolighed hos Sin Svoger [svigersønn] Velagte Morten Sørensen, som til denne forretning og var tilstede, som hendis beskickede Laudverge. Efter hendis Sal: Mand ligeledis var og denne sinde tilstæde hendis myndige Søn Christen Christens: boende paa Reinsvold, Saa og begge hendis Svoger Nafnlig, Peder Gram og Jørgen Gram, og paa hendes Sal: sønns barns Vejne var bmte Morten Sørensen deris tilbeskafede formynder, Saa blef da udj samtlige deris Nærværende boet Samlet, og delet som følger:
Registering og Vordering.»

    De to «svogere» som nevnes – halvbrødrene Jørgen og Peder Gram – var ikke hennes svogere, men sønner til sorenskriveren Johan Jørgensen Gram – Jørgen i hans første ekteskap med Allets tante, Engel Ottesdatter Lorch – og Peder i hans andre ekteskap med Kirsten Andersdatter.

«....
Søebrug.
    1 gl: Fembørring for 2 dr.
    1 gl: Ottrings Segl - 1 dr.
Creatuer.
    8te MelcheKior á 3 dr.
    6 voxen Gieder á 3 mark Er 3 dr.
    8 Søfre á 3 mark Er 4 dr.
    2 Buche á 3 mark 8 skilling er 1 dr. 1 mark.
    1 Svin for 4 mark.
Huuser.
    1 Dagligstue med Kiøchen og Kammer saa og sammesteds med Boer og Bencher
                          tilsammens for 18 dr.
    1 Stabur er af tømmer - 2 dr.
    Æt Nyst for 4 dr. 3 mark.
    1 gl: Fæhuus - 1 dr. 3 mark.
    1 liden Finn - 1 dr.
    1 Stoelade gl: - 1 dr. 3 mark.
    1 gl: Jldhuus for 4 mark.
Fischeauling,
    over alt - 15 w: 3½ mark w:
Indtekt:
                          53 rd. 4 mark 8 sk.
Tilstaaende gield:
....»

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1700 og 1707-13, folio 178a og 178b.

    «Forskrefne fordringer bedrager Sig til 183 rd. 4 mark 15 sk.
og som fordrende gield overstige boens indløbende saa blef da først udtag skeedt til det som ansees prioriteret, Nemlig
....»
    «Saa Er da Hermed denne forRetning til Endebragt hvor Efter Enhver VedKommende Sig haver at Rette, imidlertid forrestillis velagte Morten Sørensen, Samtlige boens Ejendeler tilgoed tilsiun, Saa og drager dend omsorg at Creditorene Efter Skifte Forretningen vorder fyldigstgiordt. Dertil fuldkommen Kraft
    Test. Datum Ao Die et Loco ut Supra». 2

 

  1. Kirkebok Tromsø (Karlsøy) 1709-1771: «Jordet», folio 87.
  2. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 3, 1707-1713, folio 177b-178b. Karlsøy og Helgøy Bygdebok, bind 1, side 434.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22