Trine Henrichsdatter Hofnagel

>
       
f
Henrich Hofnagel.
 
Gift Knud Hansen Reinsvoll. Bergensborger, handelsmann.
Død omkring 1662 på Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy (TR).
Christen Knudsen Hofnagel. Lensmann, jekteeier.
Født omkring 1633.
Død omkring 1702 på Nordeide, Reinøy, Karlsøy (TR).

Levde 1617.
Levde 1666 på Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy (TR).
    Trine og Knud hadde følgende barn (minst):
Ca. 1632: Christen, lensmann, gift med Allet Madsdatter Lorck, død omkring 1702.
Hans, sorenskriver på Karlsøy.
Grete, gift med Clemmet Rasmussen Oderup

    Fra ca. 1635 drev Knud og hans kone Trine handel, han var kanskje opprinnelig Bergensborger. Etter at Knud døde i begynnelsen av 1660-årene, fortsatte Trine virksomheten en tid.

    Hun synes å ha hatt forbindelse med borgerslekta Hofnagel i Bergen.

    Etter all sannsynlighet var Knud og Trine foreldre til sorenskriver Hans Knudsen på Karlsøy og lensmann Christen Knudsen på Reinsvoll.

    For Karlsøy viser prestenes manntallet for 1666 at Trine hadde beholdt 1 pund gresleie på Reinøya etter sin avdøde mann. Hun drev vistnok noe handel, slik sønnen Christen også gjorde på Reinsvoll:

    "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti, Tromsø prestegjeld, Karlsøy sogn, folio 426.

«Gaarde:
    No. 2 Reenøens Eide 1˝ W.
Opsidere:
    ....
    Thrine paa Kalfsøen bruger til græsleige 1 pd.»

    Sønnen Hans, som var sorenskriver, drev handel i 1660- og 70-årene.

    «Henrich Nils: Hofnagel - 28 aar» er registrert som husmann på Reinsvoll ved prestemanntallet i 1666. Hans sønn, Henrich Hofnagel, hadde borgerskap i Bergen som kannestøper fra 1692. Han var litt utpå 1700-tallet bosatt i Vannvåg, men vi kjenner ikke til noen håndverksaktivitet her. Denne Henrik døde på Vandvog i 1743, 55 år gammel.

    "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: EE Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 139.

    I 1670 har ikke lenger Trine noen gresleie på Reinøya, trolig på grunn av høy alder eller at hun er død. 1

 

  1. Manntallet i 1663-66, Prestenes Manntall: 36III.1 Tromsø Prestegjeld, folio 426. Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: EE Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 139. Karlsøy og Helgøy Bygdebok, bind 1, side 405, 485, 507, 514.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11